Az oldal használatáról

Az Amplifon Magyarország Kft. tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (Ptk.) és a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (Infotv.) törvényekben rögzített előírásokat.

Általános szerződési feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló www.amplifon.com/web/hu/elemrendeles címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a website által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, illetve az abban foglalt szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok:

 • Cégnév: AMPLIFON Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 3. em.
 • Adószám: 10762099-2-43
 • Cégjegyzék szám: 01-09-710015
 • Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@amplifon.com
 • Telefonos elérhetőség: +36-1-342-93-98

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Az Amplifon Kft. honlapján az alábbi termékcsoportok rendelhetők meg:

 • Hallókészülék elemek

3. Rendelési információk

Az Amplifon weboldalán keresztül történő rendelésnél kérjük töltse ki a Vezeték, Keresztnév, Lakcím, Telefonszám mezőket, illetve azt, hogy melyik típusú elemből és mennyit rendel. Az ügyfélszolgálatunk feldolgozza a rendelést és a megadott telefonszámon keresni fogja a rendelés visszaigazolása céljából.

Kérjek, amennyiben van e-mail címe, adja, meg hogy a rendelés visszaigazolását el tudjuk küldeni Önnek elektronikus úton is.

Amennyiben nem ért egyet a rendelés visszaigazolásával, kérjük, azonnal, értesítse  telefonon az Ügyfélszolgálatunkat.

A megjelenített termékek futár által történő házhoz szállítással vehetők át. Az Amplifon Kft. a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-t veszi igénybe a csomagkézbesítésre és kezelésére. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A házhozszállítás díja bruttó 1500 Ft. 

Rendelés feldolgozása és szállítási határidő:

 • Adott napon 12:00-ig feladott rendelések, legkésőbb a rendelés leadását követő munkanapon feladásra kerülnek.
 • A futárszolgálat kapacitásától és teljesítőképességétől függően 1-3 munkanap a kiszállítás a csomagfeladás napjától számítva.

A rendelés feladásának napján a GLS SMS-ben értesíti a kiszállítás időpontjáról, a csomagszámról és a fizetendő összegről. Amennyiben megadta az e-mail címét, akkor e-mailben is elküldjük Önnek ezeket az információkat és a nyomon követő kód alapján le tudja követni a csomagját.

4. Házhoz szállítási információk

A megrendelt termék fizetésének módja:

 • Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott GLS futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben vagy bankkártyával kifizetni.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Házhoz szállítás díjszabása:

 • Szállítási költség házhoz szállítás esetén: bruttó 1500 Ft.

Házhoz szállítási információk

 • A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8:00-18:00 óra között. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.
 • Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

5. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

Elállási nyilatkozat minta

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

 

6. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

7. Adatkezelés

Az AMPLIFON Kft. Házhozszállítás során a honlapra látogatók és telefonon regisztrálók adatait kezeli. 

A személyes adatai kezeléséhez a 2011. évi CXII. törvény, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete alapján tájékoztatás és írásbeli hozzájárulás szükséges. Az adatokat a Amplifon Kft., illetve munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, harmadik személy részére nem adjuk át. A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése érdekébenadatfeldolgozót (pl.: IT rendszerüzemeltetőt, fuvarozó vállalatot, könyvelőt, CRM szolgáltatót) veszünk igénybe.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 8. Egyéb rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.