Hallókészülék helyes használata

Miután megkapja az új hallókészülékét, nem csupán a technikai tudnivalókkal kell tisztában lennie! Hozzá kell szoknia, hogy milyen érzés azt viselni, és meg kell tanulnia, hogy hogyan érheti el a lehetséges hallásélmény maximumát. A hallásspecialista a készülék kiadásakor természetesen elmagyarázza Önnek, hogy mit kell tudnia a hallókészülék használatáról, és hogyan szoktathatja hozzá hallását az új helyzethez.

Sokan gondolják úgy, hogy a technika mai fejlettségi állapotát figyelembe véve a hallókészüléktől reális elvárás, hogy átvegye a hiányzó hallásfunkció szerepét, és tökéletesen megoldja a hallásproblémáinkat. Nagyon fontos, hogy a megfelelő készülék kiválasztásán és beállításán túl foglalkozzunk a hallásfeldolgozás, mint agyi tevékenység fejlesztésével is, hiszen a kettő együtt kiegészítve segít minket a mind tökéletesebb hallásélmény eléréséhez. De miért van erre szükség? Hiszen gyermekkorunkban már egyszer megtanultuk felismerni környezetünk zajait és a beszédhangokat, vagy megkülönböztetni a légyzümmögést a tücsökciripeléstől. Bármilyen furcsán is hangzik, a hallást is el lehet felejteni! Az agyunk hallásközpontja hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan hangzottak régen a különböző zajok, hangok és dallamok. A hangminőség a hallásveszteség fokának megfelelően nem csupán halkabbnak hangzik, a halláskárosodás típusának megfelelően torzított formában, hamisan rögzül. Különösen az idegi, percepciós nagyothallás esetén alakul ki egy halk, torzított, de az érintett számára megszokott hallásszituáció.

Miért nehéz kezdetben a hallás és a beszédértés a hallókészülékkel?

A hallókészülék megváltoztatja ezt a megszokott hallásszituációt. A zajok, a hangok és a dallamok hirtelen hangosabbak, vagy akár más színezetűek is lehetnek. Az agy hallóközpontja nem tud ilyen hirtelen átállni az új hallásszituációra. Aszerint, hogy a kezdő hallókészülék-viselő mennyi ideig használja naponta a készülékét, az agy hallóközpontjának hol a régi megszokott hallást, hol pedig az újat kell feldolgoznia és értelmeznie. Sok gyakorlásra, türelemre van szükség, hogy az új hallásérzet alakuljon ki a hallókészülékkel. Ezért olyan nehéz eleinte hallani, és főleg a beszédet megérteni az új hallókészülékkel.

Hallástréning segítségével a hallóközpontot aktivizáljuk, hogy újra fel tudja ismerni, és be tudja azonosítani a zajokat, az új hangérzet bevésődjön, hozzászokjon a hangosabb hallásérzethez, és különbséget tudjon tenni a fontos és nem fontos zajok és a beszédhang között.

Első lépések

  • Nagyon fontos a rendszeresség, ezért javasoljuk, hogy a hallókészülék használatát mindig ugyanahhoz a tevékenységhez kapcsolva kezdjük (pl. mosakodás után).
  • A hallójárati, fülmögötti zárt illesztésű készülékek esetében eleinte hozzá kell szoknia, hogy be van dugva a füle. Ennek érdekében eleinte így használja készülékét: Körülbelül fél-háromnegyed óra használat után 15-20 perc szünet következhet. Naponta 5-6 alkalommal helyezze be a hallókészüléket egyre hosszabb időre, és egyre rövidebb szünetekkel. A nyitott illesztésű készülékeket akár egész nap használhatja, mivel itt nincs dugultság érzés.
  • Eleinte csendes környezeten használjuk a hallókészüléket, majd egyre hangosabb zajokkal is kísérletezzünk. Figyeljük meg, hogy mely hangok zavaróak számunkra, melyek kellemesek, és próbáljuk megállapítani, hogy a hangok milyen irányból jönnek.
  • Mindig legyen kéznél papír és ceruza, írjunk fel mindent, ami nehézséget okoz, ami kellemetlen, zavaró, és hogy mit nem értünk a beszédben, mi az, ami kellemes.

Beszédértés tréning

  • Reggeli után, csendes környezetben olvassuk fel magunknak hangosan, figyeljünk a saját hangunkra.
  • Tükör előtt figyeljük szájmozgásunkat.
  • Mondjunk különböző hangokat, hangkapcsolatokat.
  • Kérjük meg egy családtagunkat: olvasson fel egy mondatot, majd ismételjük. Családtagunk figyelje, hogy helyesen mondtuk-e vissza a szöveget. Ha nem: mutassa meg, hogy mi volt a hiba. Ezután ismételjük meg újra a gyakorlatot, most már biztosan megértjük.
  • Beszélgessünk minél több személlyel! Minél több emberrel kommunikálunk, annál több hangszínt, szájmozgást ismerünk meg, ezáltal mind több és több tapasztalatot szerezhetünk hallásunkról.

Eleinte lesznek apróbb kudarcok, de ne adja fel! Egy-két hét gyakorlás után elkezd hozzászokni hallókészülékéhez, és megtapasztalja, hogy az teljesen megváltoztatja az életminőségét! A gyakorlások nem csupán arra jók, hogy fejlesszük hallásunkat. A tapasztalatainkat azért is érdemes lejegyezni, mert azokat előadhatjuk hallásspecialistánknak, aki megteheti a hallókészülékünkön a további finomhangolásokat.