Az oldal használatáról

Az Amplifon Magyarország Kft. tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (Ptk.) és a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (Infotv.) törvényekben rögzített előírásokat.

Az Amplifon honlapjának használatával Ön elfogadja az érvényben lévő honlaphasználati feltételeket.

 

Az Amplifon minden indokoltan elvárható óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy ez a honlap vírusmentes legyen, de a teljes vírusmentességet nem szavatolja. Ennek megfelelően az Amplifon nem tehető felelőssé és nem kötelezhető kártérítésre a jelen honlap felkeresése miatt elszenvedett számítógépes vírusfertőzésért. Az Amplifon az érvényben lévő adatvédelmi szabályzata értelmében kezeli az információkat.