Czym jest słuch fenomatyczny

Najważniejsze informacje
Jan, 30, 2023

Co to jest słuch fenomatyczny?

Słuch fonematyczny jest zdolnością różnicowania najmniejszych dźwięków mowy, czyli fonemów np. dźwięczne ‘g’ i bezdźwięczne ‘k’, dzięki czemu wyrazy „kura” i „góra” nie brzmią jednakowo. Zaburzenia w tym zakresie powodują trudności w nauce u dzieci.

Jak się bada słuch fenomatyczny

Istnieją specjalne testy do badania słuchu fonematycznego opracowywane przez logopedów. Celem badania jest wskazanie czy usłyszane wyrazy są takie same, czy różne. Podawane zestawienia wyrazów różnią się między sobą jedną cechą dystynktywną (kasa – kasza) i co ważne osoba badana nie może widzieć ust osoby badającej. 

Czym się różni słuch fenomowy od fenomatycznego?

Słuch fonemowy dotyczy zniekształceń w obrębie danego fonemu. Jeżeli ktoś zamienia głoskę na inną może być to problem ze słuchem fonematycznym, ale jeżeli ktoś wymawia np. ‘r’ i brzmi ono inaczej, to może mieć to związek ze słuchem fonemowym. 

Jak ćwiczyć słuch fenomatyczny u dorosłych?

Zaburzenia słuchu fonematycznego u dorosłych najczęściej mają związek z występującym niedosłuchem. Odpowiednio dobrane aparaty słuchowe są niezbędne, aby rozpocząć trening słuchu fonematycznego, który polega na słuchowym różnicowaniu dźwięków.

Jak ćwiczyć słuch fenomatyczny z dzieckiem?

Ćwiczenia słuchu fonematycznego są niezbędne do prawidłowego rozwoju mowy oraz nauki czytania i pisania. Wszelkie zabawy dzielenia podanych wyrazów na sylaby, liczenie sylab w wyrazach czy wskazywanie pierwszej lub ostatniej głoski w wyrazie będą rozwijać słuch fonematyczny dziecka. Pamiętaj, że trudności w rozróżnianiu głosek mogą być związane z osłabieniem słuchu fizycznego. 

Bezpłatne badanie słuchu w Amplifon

Nie warto ryzykować utraty słuchu! Skorzystaj z bezpłatnego badania słuchu! Aparat Signia Pure 312

Poprzedni
Następny

Blog Amplifon

Przeczytaj nasze wiadomości o aparatach słuchowych, chorobach słuchu i wiele więcej
Sprawdź

Uzyskaj wsparcie i porady

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

Umów się teraz

Odkryj nasze aparaty słuchowe

Więcej

Znajdź najbliższy gabinet

Znajdź gabinet