Renta na niedosłuch

Jak możemy ją uzyskać?

Wszystko, co warto wiedzieć o rencie i niedosłuchu

W tym artykule dowiesz się wszystkiego co naistotniejsze, by uzyskać rentę z tytułu utraty słuchu. Kontakt z urzędem oraz wypełnianie odpowiednich dokumentów może wydawać się skomplikowane - jednak wcale takie nie jest! Pokażemy Ci w kilku krokach, jak przeprowadzić ten proces łatwo i skutecznie.

Jak dostać rentę na niedosłuch?

Powstanie urazu w postaci niedosłuchu może uprawniać do otrzymania renty inwalidzkiej z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej.

Pierwsze uprawnienie przysługuje osobom, które całkowicie lub częściowo utraciły zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu w skutek choroby lub wypadku i nie ma pozytywnego rokowania do odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. W praktyce niezdolność do pracy jest orzekana najczęściej na okres 5 lat, natomiast nie stwierdza się jej na stałe.

Warunki renty na niedosłuch

Kto może starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu niedosłuchu? Przysługują one osobie, która spełnia wszytskie poniższe warunki:

• jest całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy (co zostało stwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS)

• ma wymagany ustawą stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, okres składkowy i nieskładkowy

• niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych i nieskładkowych określonych ustawą, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Wymóg ten nie dotyczy ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy

• nie ma ustalonego prawa do emerytury lub nie spełnia warunków do jej uzyskania

Gdzie ubiegać się o rentę?

O rentę z tytułu utraty słuchu możemy ubiegać się w urzędzie ZUS na naszym terenie zamieszkania. Na stronie ZUS zawarte są wymagane dokumenty, które należy wypełnić. 

Jakie dokumenty należy przygotować?

ZUS do orzeczenia renty z tytułu utraty słuchu potrzebuje następujących dokumentów w większości do pobrania ze strony ZUS: 

 • Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy 
 • Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia 
 • Warto wykonać: badania słuchu
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Wniosek o dodatek pielęgnacyjny (jeśli masz prawo do emerytury lub renty i starasz się o dodatek pielęgnacyjny)
 • Informacja o miejscach leczenia
 • Wywiad zawodowy
 • Załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy (jeśli to konieczne)

Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia pacjenta w tym opis przebiegu choroby i dotychczasowego leczenia (Szczególnie warto uwzględnić, od kiedy oraz z jakiego powodu prowadzono leczenie, pobyty w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacji (okres, nazwa zakładu), wyniki badań pomocniczych i wnioski z konsultacji specjalistycznych potwierdzające rozpoznanie choroby podstawowej czyli niedosłuchu i chorób współistniejących). 

W ocenie lekarskiej równie istotna jest ocena wyników leczenia i rokowanie (lekarz określi obecny stan zdrowia, prognozę przebiegu choroby, wskazania do dalszego leczenia i rehabilitacji). 

Badanie słuchu

Warto wykonać bardzo dokładne, szczegółowe badania słuchu, obejmujące jak najszerszy zakres: audiometrię tonalną, audiometrię mowy. Można dołączyć badanie UCL, badanie tympanometrii, odruchu strzemiączkowego itd. Państwa protetyk słuchu w firmie Amplifon na pewno przygotuje Państwu odpowiednie badania w oparciu o posiadane doświadczenie i wiedzę. 

Im więcej dokumentów różnych badań Państwo posiadają, tym skuteczniej można ustskać retnę z tytułu utraty słuchu.

Umów się z naszym specjalistą Dowiedź się więcej!

Rodzaje niedosłuchu – Kiedy dostajemy rentę?

Osoby, które stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 18. roku życia albo przed ukończeniem nauki w szkole lub na studiach, mogą ubiegać się o prawo do renty socjalnej. Prezentrowany model Signia Silk X.

Wysokość renty

Do obliczenia renty nalezy przyjąć jeden z wariantów branych pod uwagę przez ZUS:

 • Zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych 
 • Wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym został złożony wniosek,
 • Zarobki z dowolnych 20 lat kalendarzowych wybranych z całego stażu pracy, przypadających przed rokiem w którym wniosek został złożony
 • Zarobki z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu

Odkryj nowoczesne aparaty słuchowe

Jeżeli doświadczasz niedosłuch zapoznaj się z gamą aparatów słuchowych marki Amplifon. U nas znajdziesz szeroki wachlarz aparatów dopasowanych do twoich indywidualnych potrzeb.

Uzyskaj wsparcie i porady

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

Umów się teraz

Odkryj nasze aparaty słuchowe

Więcej

Znajdź najbliższy gabinet

Znajdź gabinet