Niedosłuch centralny

Objawy, badania, orzeczenie i więcej

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD), nie są jednostką chorobową, ale zespołem objawów, wynikających z zaburzenia pracy zmysłu słuchu spowodowanych nieprawidłowościami na poziomie centralnego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej narządu słuchu).

Czym jest niedosłuch centralny?

Zaburzenia przetwarzania słuchowego obejmują szeroki zakres objawów, z których występowanie chociaż jednego pozwala na postawienie diagnozy. Istnieje wiele podtypów w zakresie w zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Niedosłuch centralny u dorosłych

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego najczęściej diagnozowane są u dzieci. Jednak nie są to zaburzenia charakterystyczne tylko dla dzieci. Chociaż pewne trudności się zmniejszają, to na całe życie jednak pozostają, nie wyrasta się z nich z chwilą osiągnięcia dorosłości.

Niedosłuch centralny u dzieci

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego najczęściej ujawniają się u dzieci w przedszkolu lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy to gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu. Zaburzenia te występują u 2 – 3 % populacji dzieci w wieku 7 – 14 lat (częstość ich występowania jest dwukrotnie większa u chłopców). Szacuje się, że u co czwartego dziecka z dysleksją rozwojową współistnieją ośrodkowe zaburzenia słuchu.

Co warto wiedzieć o niedosłuchu centralnym

Objawy

Uwagę nauczyciela i rodzica  powinny zwrócić dzieci mające trudności z:

Ponadto dzieci, które:

  • mają trudności w nauce czytania i pisania
  • krótko potrafią utrzymać uwagę słuchową, łatwo się rozpraszają
  • są nieobecne tzn. „wyłączają się na lekcji”
  • nie są zorganizowane, nie potrafią planować swoich zadań

Przyczyny

Na występowanie niedosłuchu centralnego mogą mieć wpływ wszystkie czynniki wpływające na narząd słuchu – włączając w to przyczyny zewnętrzne, schorzenia uszu, jak i wewnętrzne problemy i aspekty neurologiczne, warunkujące przekazywanie informacji akustycznej do mózgu, jak przetwarzanie jej z chwilą dotarcia do mózgu. 

Mogą to być:

- uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), np. w okresie prenatalnym, okołoporodowym, noworodkowym, w skutek urazów, nowotworów, udarów, uszkodzeń toksycznych

- zmiany degeneracyjne OUN spowodowane starszym wiekiem

- opóźnione lub zaburzone dojrzewanie OUN (na przykład opóźnienie neurorozwojowe)

- deprywacja słuchowa (np. przy przewlekłych, nawracających stanach zapalnych uszu)

Konsekwencje

W przypadku dzieci konsekwencje wynikające z występowanie zaburzeń przetwarzania centralnego, to najczęściej trudności w nauce, w czytaniu i pisaniu oraz często współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne.  Szacuje się, że u co czwartego dziecka z dysleksją rozwojową współistnieją ośrodkowe zaburzenia słuchu. 

Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego może wymagać dostosowania wymagań w nauce szkolnej – szczególnie w zakresie kompetencji opartych na sprawnościach słuchowo-językowych (np.  podczas lekcji języka polskiego, muzyki, matematyki, języka obcego).

Diagnostyka niedosłuchu centralnego

Diagnoza niedosłuchu centralnego wymaga szeregu czynności: 

  • szczegółowy wywiad z uwzględnieniem czynników ryzyka
  • badanie fizykalne
  • diagnostyka słuchu (wykluczenie niedosłuchu obwodowego)
  • skierowanie do konsultacji audiologicznej, neurologicznej, psychologicznej (jeśli przypadek pacjenta tego wymaga)

Terapia niedosłuchu centralnego

Dostępne na rynku terapie pozwalają na efektywne wsparcie dziecka lub dorosłego w takich obszarach jak: integracja wzrokowo-słuchowa, przetwarzanie czasowe dźwięku, rozpoznawanie wzorców słuchowych, lokalizacja dźwięku, rozpoznawanie sekwencji dźwięku, rozumienie mowy w naturalnym środowisku. 

Najpopularniejsze terapie i ćwiczenia wspomagające funkcjonowanie pacjenta z APD, to metoda Tomatisa, Warnkego, Johansena. Metodę należy dobrać indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Niedosłuch centralny i aparaty słuchowe

Aparaty słuchowe dobrze sprawdzają się w sytuacjach kiedy przy zaburzeniach przetwarzania centralnego występuje jednocześnie niedosłuch obwodowy. Wzmocnienie i wyostrzenie dźwięków pomaga w rozpoznawaniu i rozumieniu sygnałów mowy. 

Aparaty słuchowe dostępne w ofercie Amplifon takie jak Oticon More lub Signia Pure AX ułatwiają słyszenie również dzięki rozpoznawaniu sygnałów niepożądanych, takich jak hałas i szum, pozwalając na mniejszy wysiłek słuchowy w codziennych sytuacjach. W przypadku kiedy przy niedosłuchu centralnym nie występuje podwyższony próg słyszenia zaleca się stosowanie systemów fm dedykowanym takim zaburzeniom.

Czy chciałbyś uzyskać poradę?

Czy masz pytania dotyczące niedosłuchu? W takim razie serdecznie zapraszamy na niezobowiązującą konsultację w najbliższym gabinecie Amplifon.

Uzyskaj wsparcie i porady

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

Umów się teraz

Odkryj nasze aparaty słuchowe

Więcej

Znajdź najbliższy gabinet

Znajdź gabinet