Tympanometria

Element składowy pełnego badania słuchu w gabinetach Amplifon.

Wszystko o badaniu tympanometrycznym

Nieinwazyjne i bezbolesne badanie tympanometryczne odrywa istotną rolę w procesie oceny funkcjonowania ucha środkowego i wewnętrznego. Pozwala ocenić w krótkim czasie drożność trąbki słuchowej, sztywność błony bębenkowej czy ustalić przyczynę niedosłuchu przewodzeniowego. Ponadto zalicza się do obiektywnych testów słuchu i z powodzeniem może być wykonywana nawet u dzieci. 

Co oznacza tympanometria?

Tympanometria to badanie należące do audiometrii impedancyjnej. Jest obiektywnym badaniem służącym ocenie czynnościowej ucha środkowego. Dzięki temu nieinwazyjnemu badaniu rejestrowane jest wychylenie błony bębenkowej, czyli cienkiej struktury, która oddziela kanał słuchowy od ucha środkowego pod wpływem zmiany ciśnienia i bodźców akustycznych. 

Obiektywne badanie słuchu

Audiometria impedancyjna, w odrożnieniu od audiometrii tonalnej, jest testem słuchu, który nie bazuje na subiektywnych odpowiedziach pacjenta, a na mierzalnych odruchach poszczególnych elementów ucha. 

Audiometria impedancyjna

Audiometria impedancyjna to obiektywna metoda badania słuchu.

W jej skład wchodzi kilka badań:

  • tympanometria, podczas której rejestrowane są wychylenia błony bębenkowej pod wpływem zmiany ciśnienia i bodźców akustycznych
  • badanie odruchu mięśnia strzemiączkowego 
  • test drożności trąbki słuchowej

Więcej o błonie bębenkowej

Błona bębenkowa potocznie zwana „bębenkiem” to perłowo-szara tkanka o grubości około 1mm oddzielająca ucho zewnętrzne od środkowego. Dzięki błonie bębenkowej docierające fale dźwiękowe (częściowe odbijające się od niej) zmieniają się w drgania mechaniczne. Mimo niewielkich rozmiarów, błona bębenkowa odgrywania kluczową rolę w słyszeniu, a jej uszkodzenia zaburzają funkcje ucha. 

Co wykrywa tympanometria?

Tympanometria jest wykorzystywana do diagnozowania wszelkiego rodzaju niedosłuchów (przewodzeniowego, odbiorczego, odbiorczo-ślimakowego, pozaślimakowego, ośrodkowego). Badanie tympanometryczne pozwala ocenić stan ucha środkowego i wewnętrznego oraz pozwala na diagnozę różnych schorzeń narządu słuchu, takich jak: wysiękowe zapalenie ucha środkowego, nieprawidłowości odruchu strzemiączkowego czy niedrożność trąbki słuchowej. 

Tympanogram

Wynik tympanometrii przedstawiony w formie wykresu nazywamy tympanogramem. Na osi poziomej zawarty jest przedział ciśnienia powietrza w zewnętrznym przewodzie słuchowym w zakresie od -200 do =200 daPa, a na osi pionowej oznaczona jest podatność układu w ml. Prawidłowy wynik tympanometrii powinien przedstawiać najwyższą podatność (wierzchołek) najbliżej ciśnienia „zerowego”. 

Jeżeli wykres jest przesunięty w kierunku wartości ujemnych może to świadczyć o niedrożnej trąbce słuchowej, a płaski wykres bez wyraźnego wierzchołka informuje o wysięku w uchu środkowym. 

Wyniki tympanometrii – jak je odczytać?

Wynik tympanometrii jest wykresem przedstawiającym odchylenia błony bębenkowej. U zdrowych pacjentów energia akustyczna w większości pochłaniana przez błonę bębenkową, natomiast u osób z uszkodzeniami słuchu dźwięk jest od niej odbijany. Odczytując wynik tympanometrii, należy zwrócić uwagę na kształt krzywej tympanometrycznej.

• Krzywa typu A: wierzchołek znajduje się najbliżej ciśnienia zerowego, co świadczy o prawidłowym wyniku.

• Krzywa typu B: płaska linia, oznaczająca nieprawidłowy wynik.

• Krzywa typu C: charakteryzuje się wierzchołkiem przesuniętym w lewo (w stronę wartości ujemnych) i wskazuje na nieprawidłowy wynik. 

Kiedy wykonać badanie?

Badanie tympanometryczne warto wykonać w przypadku stwierdzenia niedosłuchu odbiorczego oraz przewodzeniowego bez dokładnej przyczyny, z niezmienioną błoną bębenkową, z płynem w jamie bębenkowej czy złą drożnością trąbki słuchowej. To badanie jest wartościowe podczas diagnostyki zapalenia ucha, a tympanometria u dziecka ze względu na subiektywny charakter – jest badaniem dostarczającym wielu informacji

Niedosłuch przewodzeniowy

Niedosłuch przewodzeniowy charakteryzuje się niewłaściwym przewodzeniem dźwięku z otoczenia do ucha wewnętrznego i często ma charakter odwracalny poprzez odpowiednie leczenie. Dzięki tympanometrii stwierdzić można np. obecność płynu w uchu środkowym lub inne schorzenia wywołujące ten rodzaj niedosłuchu.

Niedosłuch odbiorczy

Niedosłuch odbiorczy jest skutkiem zaburzeń w funkcjonowaniu ucha wewnętrznego lub centralnej części ośrodkowego układu nerwowego. Najczęściej niedosłuch odbiorczy jest związany z wiekiem

Przeciwwskazania tympanometrii

Przed wykonaniem tympanometrii w badaniu otoskopowym sprawdza się, czy przewód słuchowy jest drożny – obecność ciała obcego jest przeciwskazaniem do badania. Podobnie jak brak błony bębenkowej lub jej widoczna perforacja, czyli przerwanie ciągłości „bębenka”. Badania nie powinno się wykonywać w odstępie mniejszym niż 6 tygodni od zabiegu chirurgicznego ucha. 

Wykonaj pełne badanie słuchu w Amplifon

Zapraszamy do jednego z ponad 100 gabinetów Amplifon na pełne badanie słuchu!

Znajdź najbliższy gabinet

Jak wygląda badanie tympanometryczne?

Tympanometria trwa zaledwie kilka minut. Badanie przeprowadza się w pozycji siedzącej przy możliwie małej ruchliwości pacjenta. W badanym uchu zostaje umieszczana sonda i zatyczka uszczelniająca kanał słuchowy. Następnie urządzenie rejestruje zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym pokazujące wychylenia błony bębenkowej. Badanie odruchu mięśnia strzemiączkowego rejestrowane jest poprzez zastosowanie bodźców dźwiękowych o częstotliwościach 0,5, 1, 2, 4kHz. Podczas pomiarów należy powstrzymać się od przełykania śliny i mówienia.

Przygotowania do badania

Badanie tympanometryczne nie wymaga specjalnego przygotowania. Jest ono całkowicie bezbolesne i bezpieczne. W trakcie trwania badania możliwe jest odczuwanie delikatnego dyskomfortu, wynikającego ze zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym i zróżnicowanego natężenia dźwięku.

Gdzie wykonać badanie w Polsce?

Badanie tympanometryczne wykonać można w szpitalach, ośrodkach i poradniach audiologicznych, poradniach laryngologicznych oraz w wielu punktach protetyki słuchu. W gabinetach Amplifon nasi specjaliści wykonują tympanometrię, a wynik badania otrzymujesz bezpośrednio po badaniu. Badanie trwa zaledwie kilka minut – zadzwoń do najbliższego gabinetu i zapytaj o dostępny termin badania.

Ceny tympanometrii

Cena tympanometrii waha się w okolicach 40 złotych – w zależności od miejsca, gdzie wykonujesz badanie. Cena nie powinna jednak przekroczyć 50 złotych.

Tympanometria & Nfz

W wielu poradniach laryngologicznych czy przychodniach wykonasz tympanometrię w ramach wizyty u specjalisty w ramach umowy z NFZ. 

Wykonaj badanie słuchu w Amplifon

Tympanometrię możesz wykonać w gabinetach Amplifon w takich miastach, jak Kraków, Wrocław, Gdańsk albo Warszawa. Posiadamy ponad 100 gabinetów w całej Polsce. Wpisz swoje miasto lub kod pocztowy, aby znaleźć najbliższy gabinet. 

Znajdź najbliższy gabinet

Uzyskaj wsparcie i porady

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

Umów się teraz

Odkryj nasze aparaty słuchowe

Więcej

Znajdź najbliższy gabinet

Znajdź gabinet