Audiogram

Element graficzny pełnego badania słuchu przeprowadzanego w gabinetach Amplifon.

Audiogram

Graficzne przedstawienie zdolności słyszenia. 

Wszystko o audiogramie

Audiogram jest graficzną formą wyniku podstawowego, diagnostycznego badania słuchu. Nie wymaga specjalnego przygotowania się do badania, a już po kilkunastu minutach od jego rozpoczęcia otrzymujemy wynik obrazujący kondycję naszego słyszenia. Audiometrię tonalną regularnie powinny wykonywać nie tylko osoby powyżej 50 roku życia, ale także osoby narażone na hałas np. w pracy czy osoby, którym zdarza się czasami niedosłyszeć. Sprawdź, jak wygląda badanie oraz czego możesz dowiedzieć się z wyniku. 

Czym jest audiogram?

Audiogramem nazywamy wynik badania audiometrycznego, czyli progowego badania słuchu. Audiogram jest graficznym odzwierciedleniem zdolności słyszenia i przedstawia w formie wykresu progi słyszenia na poszczególnych częstotliwościach. Z audiogramu dowiesz się, czy słyszysz prawidłowo.

Audiogram badanie – na czym polega?

Audiogram jest graficznym zapisem audiometrii, czyli podstawowego badania diagnostycznego słuchu. Badanie jest nieinwazyjne oraz zupełnie bezbolesne, a wynik w postaci audiogramu uzyskujemy bezpośrednio po zakończeniu badania. Na podstawie audiogramu jesteśmy w stanie stwierdzić występowanie ubytku słuchu oraz określić jego stopień.

Audiometria tonalna

Audiometria tonalna jest subiektywnym badaniem słuchu, a więc podczas badania niezbędna jest współpraca osoby badanej. Wynik badania audiometrii tonalnej dziecka do 6. roku życia może nie być faktycznym odzwierciedleniem słyszenia dziecka ze względu na ograniczoną możliwość współpracy podczas badania. Celem audiometrii tonalnej jest wyznaczenie progów słyszenia na poszczególnych częstotliwościach – dla przewodnictwa powietrznego oraz kostnego. 

Zakres częstotliwości objętych pomiarem zazwyczaj wynosi od 125Hz do 8kHz. Badanie wykonywane jest w kabinie ciszy bądź odpowiednio wygłuszonym pomieszczeniu, tak aby zminimalizować ryzyko reakcji pacjenta na dźwięki docierające z zewnątrz. Audiometria tonalna przeprowadzana jest za pomocą słuchawek, przez które kolejno najpierw jedno, a później drugie ucho odbiera sygnały tonalne (dźwięki).

Progiem słyszenia jest moment, w którym pacjent spostrzega obecność dźwięku i naciska przycisk. Poszczególne progi słyszenia tworzą krzywe słyszenia – linią ciągłą zaznacza się przewodnictwo powietrzne, a linią przerywaną przewodnictwo kostne. Wyniki pomiędzy jednym a drugim uchem mogą się różnić. Ułożenie krzywych przewodnictwa powietrznego i kostnego względem siebie pozwala na określenie możliwości poprawy słyszenia.

Co przedstawia audiogram?

Audiogram to wykres obrazujący zdolności słyszenia człowieka.

Na audiogramie znajdują się dwie osie: 

• oś pozioma przedstawia przedział częstotliwości od 150 do 8000Hz, które obrazują wysokości dźwięku

• oś pionowa pokazujące natężenie dźwięku podane w decybelach HL, odpowiadające wrażeniu głośności

Progi słyszenia tworzą krzywe: dla ucha prawego zaznaczane są kolorem czerwonym, a lewego niebieskim.

 

Progi słyszenia

Progi słyszenia to punkty zaznaczone na audiogramie, których położenie informuje nas, jak głośny dźwięk na danej częstotliwości został usłyszany jako pierwszy. Progi słyszenia tworzą krzywe przewodnictwa powietrznego (linia ciągła) i kostnego (linia przerywana). U osoby o prawidłowym słuchu krzywe na audiogramie leżą blisko siebie lub się pokrywają i znajdują się przy górnej granicy osi pionowej – w zakresie 0-20 dB HL.

Czym są decybele?

Miarą natężenia dźwięku jest wartość ciśnienia akustycznego, a jednostką decybel (dB).  Dzięki skalom decybelowym możemy określać poziom natężenia hałasu. Natomiast skala dB HL służy audiologom i protetykom słuchu do stwierdzania ubytku słuchu. Im większa wartość dB HL, tym dźwięk jest głośniejszy.

Próg przewodnictwa powietrznego

W procesie słyszenia fale akustyczne przenoszone są przez powietrze. Przewodzenie powietrzne opiera się na uchu zewnętrznym, środkowym i wewnętrznym. A więc wyznaczenie przewodnictwa powietrznego jest skutecznym miernikiem codziennej zdolności słyszenia. Progi przewodnictwa powietrznego zaznaczone są O dla prawej strony i X dla lewej, a także są połączone linią ciągłą. 

Próg przewodnictwa kostnego

Audiometria dla przewodnictwa kostnego polega na przesyłaniu wibracji przez słuchawkę kostną bezpośrednio do ucha wewnętrznego, dlatego wyznaczone progi powinny być lepsze lub równe progom słyszenia przewodnictwa powietrznego tego samego ucha. Progi przewodnictwa kostnego na audiogramie zaznaczone są "<" dla prawej strony i ">" dla lewej, a także połączone są linią przerywaną. 

Wykonaj pełne badanie w Amplifon

Zapraszamy na pełne badanie w tym badanie audiometryczne w Amplifon

Wyniki audiogramu

Ułożenie krzywych przewodnictwa powietrznego i kostnego na audiogramie odnosi się do kondycji naszego słyszenia. Prawidłowy wynik badania słuchu to taki, kiedy obie krzywe znajdują się w przedziale 0-20 dB HL, a odległość między nimi nie przekracza 10dB. Nieprawidłowy wynik badania słuchu przedstawia nisko ułożone krzywe – powyżej 20dB HL. 

W zależności od przyczyny pogorszenia słyszenia krzywe mają różne ułożenie względem siebie. Podwyższenie progów słyszenia dla przewodnictwa powietrznego przy prawidłowym ułożeniu krzywej kostnej może świadczyć o niedosłuchu przewodzeniowym  np. w przebiegu chorób ucha środkowego. Natomiast podwyższenie progów słyszenia zarówno przewodnictwa powietrznego, jak i kostnego, kiedy obie krzywe leżą blisko siebie, może świadczyć o niedosłuchu odbiorczym.

Interpretacja audiogramu

Z audiogramu możemy dowiedzieć się, czy nasze zdolności słyszenia mieszczą się w normie, czy też progi słyszenia są podwyższone. Jeśli na wykresie krzywe znajdują się w przedziale 0-20 dB HL, a odległość między nimi nie przekracza 10dB możemy mówić o słyszeniu w granicach normy. Jeżeli natomiast wynik prezentuje się inaczej, może to świadczyć o nieprawidłowościach.

Klasyfikacje stopni ubytków słuchu

Według Mędzynarodowego Biura Audiofonologii (BIAP) wyróżniamy nastepujące stopnie ubytku słuchu

• 0-20 dB słuch prawidłowy 

• 21-40 dB lekki ubytek słuchu 

• 41-70 dB umiarkowany ubytek słuchu 

• 71-90 dB znaczny ubytek słuchu 

• <90dB głęboki ubytek słuchu

Gdzie wykonać audiogram?

Audiometria jest stosunkowo prostym badaniem słuchu, jednak aby wynik był rzetelny niezbędne jest odpowiednie otoczenie, prawidłowo skalibrowany audiometr oraz wykwalifikowany diagnosta. W gabinetach Amplifon wykonasz badanie słuchu, a jego wynik otrzymasz bezpośrednio po zakończeniu badania. Wtedy też zostanie on omówiony, a jeżeli będzie poza normą, to nasi specjaliści zaproponują najlepsze rozwiązania.

Cena badania audiogramu

Regularne kontrolowanie kondycji słyszenia pozwala na cieszenie się dobrym słuchem przez wiele lat. W gabinetach Amplifon  b adanie audiogramem jest bezpłatne, a  protetyk słuchu zawsze dokładnie omawia jego wynik. W przypadku podwyższenia progu słyszenia zostaniesz poinformowany o możliwych rozwiązaniach poprawiających komfort słyszenia, a za badanie i konsultację nic nie zapłacisz.

Jak sie przygotować do badania?

Dzieci powyżej 6. roku życia oraz osoby dorosłe nie wymagają szczególnego przygotowania do badania. Zadbaj o to, aby być wyspanym i wypoczętym. Pamiętaj, że badanie słuchu nie powinno być wykonywane bezpośrednio po narażeniu na duży hałas i wibracje, a także w dniu płukania uszu, ponieważ wynik może wyjść fałszywie dodatni. 

Wykonaj audiogram w Amplifon

Audiogram możesz wykonać w gabinetach Amplifon w takich miastach, jak Gdynia, Warszawa, Białystok, Wrocław i Bydgoszcz. Posiadamy ponad 85 gabinetów w Polsce. Wpisz swoje miasto lub kod pocztowy, żeby znaleźć najbliższy gabinet. 

Znajdź najbliższy gabinet

Uzyskaj wsparcie i porady

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

Umów się teraz

Odkryj nasze aparaty słuchowe

Więcej

Znajdź najbliższy gabinet

Znajdź gabinet