image

Gehoorverlies meten

Hoe gehoorverlies te meten?

Veel mensen wachten vaak te lang vooraleer ze de stap zetten om hun gehoor te laten testen. Daardoor kunnen ze vaak onbewust meer last krijgen van de vervelende gevolgen van een slechter wordend gehoor. U moet vaker om herhaling vragen, in groep hoort u steeds minder goed.... Amplifon nodigt u dan ook graag uit voor een gratis hoortest.

Uw uitgebreide hoortest is een persoonlijke evaluatie van uw gehoor. Tijdens de eerste afspraak staat alles in het teken van een informatieve en behulpzame ontmoeting. WIj staan u tijdens iedere fase met de nodige zorg en expertise bij, zorgen voor een luisterend oor en duidelijke antwoorden op uw vragen, zodat u van alle nodige informatie voorzien wordt. En tevens kunnen we u reeds onze discrete oplossingen laten zien.

Samengevat:

 • De manier van werken van de Amplifon-audiologen garandeert de kwaliteit, de objectiviteit en de transparantie van de testen die nodig zijn om uw gehoorverlies in kaart te brengen.
 • We nemen alle tijd om u ten volle van onze expertise te laten genieten. We nemen onze tijd voor u en sturen u niet buiten na 15 minuten!
 • We betrekken u in de keuze van uw hooroplossing door het perfecte evenwicht te zoeken tussen wetenschappelijke testen en uw levensstijl. Van de meest discrete toestellen tot en met de toestellen met het grootste gebruiksgemak.

We beginnen eerst met de volgende stappen:

1. In kaart brengen van uw persoonlijke situatie

Eenmaal in onze testruim zal onze audioloog eerst een beeld proberen te schetsen van uw persoonlijke situatie. Hij/zij zal u daarbij vragen stellen over uw gezondheid, gehoor en levensstijl. Dit zal niet alleen bepalen of uw gehoorverlies wordt veroorzaakt door leeftijd, ziekte, beroep of hobby's, maar toont ook de verschillende situaties aan waarin u eventueel hoortoestellen nodig heeft.

2. COSI-vragenlijst (Client Oriented Scale of Improvement)

Onze audioloog gaat samen met u na welke behoeften u hebt m.b.t uw persoonlijke luistersituaties. Aan de hand van een aantal praktische situaties probeert hij te achterhalen in welke situaties u vooral beter wilt horen.

3. Onderzoek van de gehoorgang

Onze audioloog onderzoekt uw oor met behulp van een instrument, de otoscoop genoemd, om te bekijken of er zich een beschadiging of een obstakel bevindt in de gehoorgang dat van invloed is op uw gehoor.

Vaststellen van het soort gehoorverlies

Om het soort gehoorverlies vast te stellen, wordt het gehoor gemeten met behulp van een koptelefoon en/of een klein trilblokje achter het oor, dat geluidstrillingen direct naar het slakkenhuis in het binnenoor stuurt. Die noemen we ook wel de "tonale audiometrie". Op die manier kunnen we de algehele functionaliteit van het gehoor opmeten. Via de koptelefoon krijgt de luisteraar tonen van verschillende frequenties te horen en wordt er oor per oor getest. De intensiteit van iedere toon wordt afgewisseld om het laagste niveau dat de luisteraar kan horen te bepalen. Dit niveau wordt dan omschreven als de drempel voor die toon. Aangezien het gehoorverlies per oor verschillend kan zijn, is het van belang van beide oren onafhankelijk van elkaar te testen. Gehoorverlies wordt vervolgens uitgedrukt in decibels "hearing Level" (Db HL).

Na uw hoortest vertelt uw audioloog u aan de hand van de resultaten op de grafiek of u gehoorverlies heeft en in welke mate.

Normaal gehoor = <20 db HL: U ondervindt discreet gehoorverlies zonder communicatieprobleem.

Mild gehoorverlies = 21-40 dB HL: U hoort zachte geluiden minder goed en hebt mogelijks moeite met het verstaan van spraak in rumoerige omgevingen.

Matig gehoorverlies = 41-70 dB HL: U kunt relatief zachte geluiden niet horen en hebt moeite met het verstaan van spraak bij achtergrondgeluid.

Ernstig gehoorverlies = 71-90 dB HL: U verstaat mensen enkel nog vanop zeer korte afstand of als ze heel luid spreken. Groepsgesprekken zij bijna onmogelijk te volgen voor u.

Zeer ernstig gehoorverlies = meer dan 90 Db HL: U kunt alleen erg luide geluiden horen en communicatie is onmogelijk zonder hoortoestellen.

De wetenschappelijke gehoortest

Een van de meest gebruikte manieren is spraakaudiometrie. Dit is een test die het spraakverstaan onderzoekt. Maar hoe verloopt zo'n spraakaudiometrie-onderzoek nu eigenlijk? U krijgt via luidspreker of hoofdtelefoon een aantal woorden te horen. De woorden worden op verschillende intensiteiten aangeboden. U moet vervolgens proberen om de woorden die u kan horen zo goed mogelijk te herhalen, ook wanneer deze maar beperkt of slecht verstaanbaar zijn. Het resultaat wordt uitgezet in een grafiek die we het spraakaudiogram noemen.

Een andere mogelijkheid is de ANL-test (Acceptable Noise Level). Sommige mensen hebben meer moeite dan anderen om te kunnen volgen in achtergrondlawaai. Zij worden sneller afgeleid door geroezemoes en hebben zo problemen om andere te volgen. De ANL-test geeft aan hoe luid dit geroezemoes kan zijn zonder u te storen.

Moet ik de gezondheid van mijn gehoor laten testen?

U bent ouder dan 50 en heeft gedurende de laatste twee jaar uw gehoor niet laten testen, of u herkent zichzelf in één of meerdere va onderstaande situaties? Dan raden we u sterk aan om een afspraak te maken met een Amplifon audioloog in uw buurt.

 • Mijn omgeving vindt dat ik het volume va de TV steeds te hoof zet.
 • Ik kan gesprekken moeilijk volgen als ze plaatsvinden in drukke of rumoerige plaatsen.
 • Ik kan moeilijk bepalen uit welke richting geluiden komen.
 • Ik voel me soms uitgesloten als vrienden of familieleden gesprekken voeren.
 • Ik versta het begin van woorden vaak moeilijk.
 • Ik moet vaak voorover leunen om te horen wat er wordt gezegd.
 • Ik versta telefoongesprekken niet goed meer en begrijp niet altijd wat er gezegd wordt.
 • In het theater, de bioscoop of de kerk hoor ik gesprekken vaak heel slecht.
 • Ik moet vaak om herhaling vragen.
 • Ik begrijp obers op restaurant of verkopers in winkels niet altijd goed.
 • Ik hoor de deurbel of het belsignaal van de telefoon niet altijd.

Als u op twee of meer van de bovenstaande situaties bevestigend hebt geantwoord, kan het zijn dat u last heeft van een bepaalde mate van gehoorverlies. Wij raden u aan om een afspraak te maken voor een gratis hoortest bij uw plaatselijke Amplifon-hoorcentrum.