De werking van het gehoor

Hoe werkt het gehoor?

Om de oorzaak van gehoorverlies beter te begrijpen, is het belangrijk om te weten hoe het oor werkt. Kort samengevat: wanneer geluidsgolven ons bereiken, worden ze door alle elementen van het oor naar de hersenen gestuurd. Deze signalen worden vervolgens gedecodeerd en geïnterpreteerd.

Ontdek meer in onze hoorcentra

Hoe werkt het oor?

Het oor bestaat uit drie belangrijke onderdelen:

Het buitenoor

Het uitwendige, en dus zichtbare, deel van het oor noemen we de oorschelp (of pinna). Deze functioneert als een trechter om de geluidsgolven de gehoorgang binnen te leiden. De gehoorgang is een korte buis waarlangs het geluid het trommelvlies bereikt.

Het middenoor

Het middenoor staat via de buis van Eustachius in verbinding met de achterkant van de neus en de keel. Deze buis zorgt ervoor dat de druk aan beide kanten van het trommelvlies gelijk blijft. Hij is meestal gesloten, maar opent wanneer u slikt of geeuwt. Wanneer het geluid aankomt bij het trommelvlies, zal deze trillingen uitzenden via de kleinste botjes in het menselijke lichaam namelijk. Deze beentjes zetten de bewegingen die afkomstig zijn van het trommelvlies om in mechanische trillingen en sturen ze vervolgens door naar het binnenoor.

Het binnenoor

Het slakkenhuis of de cochlea is een onderdeel van het binnenoor. Dit is gevuld met vloeistof die meer dan 15.000 microscopische zintuigcellen bevat. Deze zetten geluidstrillingen om in zenuwimpulsen. Deze impulsen worden vervolgens via de gehoorzenuw naar de hersenen geleid. Dit slakkenhuis staat vervolgens ook in verbinding met het evenwichtsorgaan dat ervoor zorgt dat we in balans blijven.

Persoonlijke beoordeling van uw gehoor

Een uitgebreide hoortest is een persoonlijke beoordeling van uw gehoor. Tijdens de eerste afspraak staat alles in het teken van een informatieve en nuttige kennismaking.

  • De manier van werken van de Amplifon audiologen garandeert de kwaliteit, de objectiviteit en de transparantie van de testen die nodig zijn om uw gehoorverlies in kaart te brengen.
  • We nemen alle tijd om u ten volle onze expertise te laten ervaren.
  • We betrekken u in de keuze van uw hooroplossing door het perfecte evenwicht te zoeken tussen wetenschappelijke testen en uw levensstijl. Van de meest discrete toestellen tot en met de toestellen met het grootste gebruiksgemak.

We beginnen eerst met de volgende stappe

  • In kaart brengen van uw persoonlijke situatie: eenmaal in onze testruimte zal onze audioloog eerst een beeld proberen te schetsen van uw persoonlijke situatie. Hij/zij zal u daarbij vragen stellen over uw gezondheid, gehoor en levensstijl. Dit zal niet alleen bepalen of uw gehoorverlies wordt veroorzaakt door leeftijd, ziekte, beroep of hobby’s, maar toont ook de verschillende situaties aan waarin u eventueel hoortoestellen nodig heeft.
  • De COSI-vragenlijst (Client Oriented Scale of Improvement in het engels). Onze audioloog gaat samen met u na welke behoeften u heeft m.b.t uw persoonlijke luistersituaties. Aan de hand van een aantal praktische situaties probeert hij te achterhalen in welke situaties u vooral beter wilt horen.
  • Onderzoek van de gehoorgang: onze audioloog onderzoekt uw oor met behulp van een instrument, de otoscoop genoemd, om te bekijken of er zich een beschadiging of een obstakel bevindt in de gehoorgang dat van invloed is op uw gehoor.

Het is ook mogelijk om andere methoden te gebruiken, zoals:

  • Spraakaudiometrie: eén van de meest gebruikte manieren is spraakaudiometrie. Dit is een test die het spraakverstaan onderzoekt. U krijgt via luidspreker of hoofdtelefoon een aantal woorden te horen. De woorden worden op verschillende intensiteiten aangeboden. U moet vervolgens proberen om de woorden die u kan horen zo goed mogelijk te herhalen, ook wanneer deze maar beperkt of slecht verstaanbaar zijn. Het resultaat wordt uitgezet in een grafiek die we het spraakaudiogram noemen.
  • De ANL-test: een andere mogelijkheid is de ANL-test (Acceptable Noise Level in het engels). Sommige mensen hebben meer moeite dan anderen om te kunnen volgen met achtergrondlawaai. Zij worden sneller afgeleid door geroezemoes en hebben zo problemen om andere te volgen. De ANL-test geeft aan hoe luid dit geroezemoes kan zijn zonder u te storen.

Vaststelling van het type gehoorverlies

Om het soort gehoorverlies vast te stellen, wordt het gehoor gemeten met behulp van een koptelefoon en/of een klein trilblokje achter het oor, dat geluidstrillingen direct naar het slakkenhuis in het binnenoor stuurt. Die noemen we ook wel een ‘tonale audiometrie’. Op die manier kunnen we de algehele functionaliteit van het gehoor opmeten. Via de koptelefoon krijgt de luisteraar tonen van verschillende frequenties te horen en wordt elk oor apart getest. De intensiteit van iedere toon wordt afgewisseld om het laagste niveau dat de luisteraar kan horen te bepalen. Dit niveau wordt dan omschreven als de drempel voor die toon. Aangezien het gehoorverlies per oor verschillend kan zijn, is het van belang beide oren onafhankelijk van elkaar te testen. Gehoorverlies wordt vervolgens uitgedrukt in ‘decibels Hearing Level’ of dB HL.

Na uw hoortest vertelt uw audioloog u aan de hand van de resultaten of u gehoorverlies heeft en in welke mate:

Normaal gehoor = <20 dB HL

U ondervindt discreet gehoorverlies zonder communicatieprobleem.

Mild gehoorverlies = 21-40 dB HL

U hoort zachte geluiden minder goed en hebt mogelijks moeite met het verstaan van spraak in rumoerige omgevingen.

Matig gehoorverlies = 41-70 dB HL

U kunt relatief zachte geluiden niet horen en hebt moeite met het verstaan van spraak bij achtergrondgeluid.

Ernstig gehoorverlies = 71-90 dB HL

U verstaat mensen enkel nog vanop zeer korte afstand of als ze heel luid spreken. Groepsgesprekken zijn bijna onmogelijk te volgen voor u.

Zeer ernstig gehoorverlies = meer dan 90 dB HL

U kunt alleen erg luide geluiden horen en communicatie is onmogelijk zonder hoortoestellen.

Wie heeft gehoorverlies?

Ouderdom speelt een belangrijke rol in de daling van uw gehoorkwaliteit. Bij 55-plussers zien we dat zo’n 25% last heeft van gehoorproblemen. Dit cijfer stijgt naarmate de leeftijd toeneemt. Langs de andere kant ervaren ook meer en meer jongeren problemen met hun gehoor. Wereldwijd zijn er er zo’n 1,1 miljard jongeren tussen de 12 en 25 jaar die een verhoogd risico lopen op gehoorproblemen door overmatige blootstelling aan harde geluiden. Denk maar aan festivals of bij het luisteren naar muziek bijvoorbeeld. Studies hebben zelfs aangetoond dat 39% van de jongeren (18-24 jaar) dagelijk minstens 1 uur luistert naar muziek van 105 decibel. Om gehoorschade te vermijden mag dit slechts 25 minuten per week bedragen.

Zowel bij jongeren als ouderen is het belangrijk om het gehoor te beschermen tegen de schadelijke impact van geluid.

Hoe wordt gehoorverlies gemeten?

Veel mensen wachten vaak te lang vooraleer ze de stap zetten om hun gehoor te laten testen. Daardoor kunnen ze vaak onbewust meer last krijgen van de vervelende gevolgen van een slechter wordend gehoor. U moet vaker om herhaling vragen, in groep hoort u steeds minder goed... Amplifon nodigt u dan ook graag uit voor een gratis hoortest.

Wij staan voor u klaar

Boek een gratis hoortest

Boek nu

Doe een online hoortest

Start de test

Vind een hoorcentrum in uw buurt

Zoek centrum