Niedosłuch odbiorczy

Wszystko o problemach ze słyszeniem

Czym jest niedosłuch odbiorczy?

W niedosłuchu odbiorczym następuje równoległy spadek krzywej przewodnictwa powietrznego oraz kostnego, nie występuje tzw. rezerwa ślimakowa. Niedosłuch odbiorczy pojawia się jako skutek zaburzeń funkcjonowania ucha wewnętrznego, w tym komórek słuchowych lub części centralnej ośrodkowego układu nerwowego. Najczęściej spotykanym jego przykładem jest presbyacusis, czyli niedosłuch związany z wiekiem. Charakterystyczny dla tego ubytku jest niedosłuch w zakresie wysokich częstotliwości. 

Czym charakteryzuje się niedosłuch odbiorczy?

Charakterystyczne cechy niedosłuchu odbiorczego, to:

• Próg słyszenia dla przewodnictwa powietrznego poniżej normy

• Próg słyszenia dla przewodnictwa kostnego poniżej normy

• Brak rezerwy ślimakowej

• Krzywe o zróżnicowanym kształcie, najczęściej pogorszenie w zakresie wysokich tonów

• Zawężona dynamika słyszenia

• Brak tolerancji na głośne dźwięki

• Obniżone UCL (próg dyskomfortu)

 

Niedosłuch odbiorczy najczęściej postępuje stopniowo, może jednak nastąpić gwałtowanie, tzw. nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy. W większości przypadkach niedosluch odbiorczy jest niedosłuchem trwałym.

Objawy

• Gorsze rozumienie mowy (zwłaszcza dzieci, kobiet)

• Pogorszenie rozumienia w hałasie

• Cichsze dźwięki jak np. tykanie zegara, śpiew ptaków, szelest liści dzwonek telefonu, dzwonek do drzwi mogą być niesłyszalne;Trudności w rozumieniu mowy w TV, radiu 

• Trudności z rozumieniem mowy z większej odległości bądź w pomieszczeniach z pogłosem 

• Trudności z rozumieniem mowy przez telefon (na normalnym poziomie głośności)

Przyczyny

• Genetyczne

• Jako skutek choroby

• Zażywanie leków ototoksycznych

• Narażenie na hałas

• Wiek

• Częste infekcje GDO

• Urazy mechaniczne

• Urazy akustyczne

• Używki

• Gospodarka hormonalna

Konsekwencje

• Izolacja społeczna

• Frustracja, że nie wszystko słychać

• Utrata niezależności

• Deprywacja słuchowa: rozpad połączeń nerwowych odpowiedzialnych za słyszenie niektórych dźwięków, a w efekcie większe ryzyko wystąpienia demencji i chorób neurodegeneracyjnych

Różnica odnośnie niedosłuchu przewodzeniowego

Niedosłuch odbiorczy zlokalizowany jest w uchu wewnętrznym lub wyższych partiach słyszenia, natomiast niedosłuch przewodzeniowy wynika z patologii w obrębie ucha zewnętrznego i środkowego. Niedosłuch przewodzeniowy często jest odwracalny po wdrożeniu odpowiedniego leczenia. W przypadku niedosłuchu odbiorczego zdecydowanie częściej mówimy o ubytku trwałym, kwalifikującym się do protezowania aparatami słuchowymi.

Rodzaje niedosłuchu odbiorczego

Niedosłuch odbiorczy czuciowo - nerwowy należy do najczęściej występujących rodzajów problemów ze słuchem. Jego przyczyną jest uszkodzenie komórek słuchowych w ślimaku, znajdującym się w uchu wewnętrznym. Niedosłuch odbiorczy neuropochodny rozwija się w wyniku zaburzeń powstających w obrębie nerwu słuchowego.

Wśród przyczyn niedosłuchu odbiorczego o charakterze neuropochodnym wymienia się głównie guzy kąta mostowo-móżdżkowego oraz choroby demielinizacyjne, np. stwardnienie rozsiane.

Niedosłuch u dorosłych

Osoby dorosłe z postępującym niedosłuchem zaczynają być coraz bardziej nieobecne w życiu rodzinnym. Domownicy bądź inne osoby przebywające z nimi często zgłaszają, że coś im umyka, że czasami nie reagują, gdy się do nich mówi, częściej też dochodzi do nieporozumień, gdyż osoby te często domyślają się z kontekstu pewnych rzeczy i niekiedy jest to błędne. Dodatkowo głośniej oglądają telewizję bądź słuchają radia, co także może być nieprzyjemne dla domowników, a nawet sąsiadów.

Niedosłuch u dziecka

Niedosłuch u dziecka może mieć wpływ na jego prawidłowy rozwój. Jeżeli dziecko nie słyszy, nie rozwija mowy, a jeżeli nie rozwija mowy to rozwój społeczny, poznawczy także może ulec opóźnieniu. Dlatego bardzo ważne jest, by wykonywać regularne badania słuchu u dzieci, u których był nieprawidłowy wynik badania przesiewowego, albo u których występuje opóźnienie rozwoju mowy.

Niedosłuch obustronny

Większość niedosłuchów odbiorczych to niedosłuchy obustronne, zazwyczaj względnie symetryczne. Tego typu niedosłuch jest charakterystyczny dla zaburzeń słuchu związanych z wiekiem.

Diagnoza niedosłuchu odbiorczego

Aby zdiagnozować niedosłuch odbiorczy należy wykonać badanie słuchu – badanie audiometrii tonalnej. Pomocne może być również wykonanie badania rozumienia mowy. Czasami, gdy mamy organiczona możlwiość współpracy z pacjentem wykonuje się tzw. badania obiektywne tj. otoemisje akustyczne, badania potencjałów słuchowych.

Leczenie wady słuchu

Niedosłuch odbiorczy jest najczęściej nieodwracalny, a sposobem na rozwiązanie trudności z rozumieniem mowy jest rehabilitacja słyszenia za pomocą aparatów słuchowym. Przy niedosłuchu czuciowo-nerwowym efekty z protezowania są zróżnicowane i zależą głównie od momentu, w którym wykryto niedosłuch i rozpoczęto używanie aparatów słuchowych. 

Oznacza to, że najczęściej nie jest możliwe wyleczenie niedosłuchu odbiorczego, ale odpowiednio wczesne jego wykrycie oraz regularne użytkowanie aparatów słuchowym może przywrócić dobrą jakość słyszenia.

Zbadaj czy masz niedosłuch odbiorczy

Jeśli obserwujesz objawy niedosłuchu odbiorczego zachęcamy do badania słuchu w Amplifon. Uzyskaj wsparcie i porady u specjalisty Amplifon w najbliższym gabinecie.

Znajdź najbliższy gabinet

Uzyskaj wsparcie i porady

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

Umów się teraz

Odkryj nasze aparaty słuchowe

Więcej

Znajdź najbliższy gabinet

Znajdź gabinet