Niedosłuch 50 - 60 db

Ubytek słuchu umiarkowany

Wszystko o umiarkowanym niedosłuchu 50 - 60 db

Według kasyfikacji niedosłuchu BIAP wyróżniamy: 

Norma słyszenia 0-20 dB HL

Lekki ubytek słuchu 21-40 dB HL 

Umiarkowany ubytek słuchu 41-70 dB HL 

Ciężki ubytek słuchu 71-90 dB HL 

Głęboki ubytek słuchu >90 dB HL 

Wskazaniem do zastosowania aparatów słuchowych jest już nawet lekki ubytek słuchu- jeżeli upośledza on rozumienie mowy w różnych sytuacjach akustycznych. W przypadku małych dzieci, u których jeszcze nie rozwinęła się mowa, aparaty słuchowe stosuje się, gdy niedosłuch ≥ 30 dB HL.

Czym jest niedosłuch 50 - 60 db?

Jest to niedosłuch umiarkowany, jednak mający ogromny wpływ na rozumienie mowy. Trudności pojawiają się, gdy rozmówca jest odwrócony, przebywa w większej odległości, albo rozmowie towarzyszy hałas, gwar. Pojawiają się także trudności ze zrozumieniem mowy przetworzonej np. w telewizji, radiu, podczas rozmów telefonicznych. Utracie słuchu towarzyszy rozpad połączeń nerwowych odpowiedzialnych za słyszenie danych częstotliwości.

Podstawowe informacje o decybelach (dB)

Logarytmiczna jednostka miary równa bela, oznaczana symbolem dB, wykorzystywana do pomiaru natężenia dźwięku.

Jak rozpoznać niedosłuch 50 - 60 db?

Możemy obserwować następujące objawy niedosłuchu: częste prośby o powtórzenie, trudności z rozumieniem mowy z większej odległości oraz w hałasie. Część dźwięków z codziennego otoczenia jest niesłyszalna lub bardzo słabo słyszalna np. dzwonek telefonu, dzwonek do drzwi, domofon, gotująca się woda, tykanie zegara, szelest liści.

Przyczyny utraty słuchu 50 - 60 db

• Genetyczne

• Jako skutek choroby

• Zażywanie leków ototoksycznych

• Narażenie na hałas

• Wiek

• Częste infekcje GDO

• Otoskleroza

• Urazy mechaniczne

• Urazy akustyczne 

• Używki

• Gospodarka hormonalna

Konsekwencje utraty słuchu 50 - 60 db

Nieprawidłowe słyszenie dźwięków niesie ze sobą niekorzystne konsekwencje w postaci trudności z rozumieniem słów szczególnie w grupie osób, z odległości lub w hałaśliwym otoczeniu. Brak możliwości swobodnego porozumiewania się często prowadzi do irytacji, wycofywania się z życia społecznego, może przyspieszyć wystąpienie demencji, a także być przyczyną depresji i zaburzeń nastroju.

Nie można też zapominać o równie istotnych kwestiach, takich jak problemy ze słyszeniem dżwięków otoczenia -  najeżdżający samochód, dźwięk telefonu czy dzwonka do drzwi.

Jak mierzony jest ubytek słuchu?

Ubytek słuchu mierzony jest w decybelach (dB HL) wyróżniamy 

Normę słuchową 0-20 dB HL

Lekki ubytek słuchu 21-40; dB HL

Umiarkowany ubytek słuchu 41-70 dB HL 

Ciężki ubytek słuchu 71-90 dB HL 

Głęboki ubytek słuchu >90 dB HL 

Ze względu na wyniki badania wyróżniamy ubytki odbiorcze, przewodzeniowe oraz mieszane.

Łagodny ubytek słuchu 26 - 40 dB

Problemy ze słyszeniem cichych dźwięków otoczenia oraz z rozumieniem mowy w hałasie, bądź z większej odległości. Osoba z łagodnym ubytkiem słuchu może mieć wrażenie, że ma przytkane uszy, a osoby z otoczenia mamroczą, bądź mówią niewyraźnie. Słuchanie zazwyczaj wiąże się z większym skupieniem i wysiłkiem słuchowym.

Umiarkowany ubytek słuchu 41 - 55 dB

Trudności ze słyszeniem pojawiają się już w zasadzie na każdym kroku. Zdecydowanie pogarsza się rozumienie mowy zarówno w ciszy jak i w hałasie. By zrozumieć, co mówią w telewizji bądź radiu trzeba zdecydowanie zwiększyć głośność odbiorników. Otoczenie zaczyna zwracać uwagę na częste prośby o powtórzenie.

Osoba z niedosłuchem czuje się niepewnie w większym gronie, domyśla się niektórych wypowiedzi, co może skutkować wieloma nieporozumieniami, w konsekwencji następuje stopniowe społeczne wycofywanie się.

Ciężki ubytek słuchu 71-90

Wielkie utrudnienia w komunikacji. W zasadzie bez aparatów słuchowych kontakt jest bardzo ograniczony. Osoba z ciężkim niedosłuchem staję się zależna od innych, gdyż jej słuch nie pozwala na skuteczną komunikację z otoczeniem. Nie jest też w stanie oglądać telewizji bądź słuchać radia na takim poziomie, by nie przeszkadzało to innym domownikom.

Dochodzi do stopniowego odizolowania tej osoby z życia rodzinnego i towarzyskiego. Skutkiem tego może być depresja, bądź wczesny początek demencji i chorób neurodegeneracyjnych.

Głęboki ubytek słuchu powyżej 90 dB

Komunikacja bez aparatów słuchowych jest już niemożliwa. Osoba z takim niedosłuchem nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. 

Niedosłuch u dzieci 50db

Niedosłuch umiarkowany u dzieci może powodować opóźniony rozwój mowy, dodatkowo mowa może być znacząco zniekształcona. Dziecko ma problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśników, z komunikacją czy też lokalizacją dźwięków.

Jak leczyć niedosłuch 50 - 60 db?

Jeżeli jest to ubytek przewodzeniowy należy zasięgnać opinii lekarza na temat metod leczenia. Jeżeli jest to ubytek odbiorczy jedyną formą rehabilitacji jest zastosowanie odpowiedniego aparatu słuchowego. 

Chcesz zbadać słuch?

Jeśli obserwujesz pierwsze objawy problemów ze słuchem zachęcamy do badania słuchu w Amplifon. Uzyskaj wsparcie i porady u specjalisty Amplifon w najbliższym gabinecie. 

Znajdź najbliższy gabinet

Uzyskaj wsparcie i porady

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

Umów się teraz

Odkryj nasze aparaty słuchowe

Więcej

Znajdź najbliższy gabinet

Znajdź gabinet