Aparaty słuchowe dla niemowląt

Rodzaje, ceny, jak zakładać i więcej

Aparat słuchowy dla niemowlaka z zaburzeniami słuchu

Niewątpliwie koniecznym warunkiem do prawidłowego rozwoju mowy dziecka jest sprawny narząd słuchu. Od 2001 roku mamy w Polsce powszechny program badań przesiewowych słuchu, dzięki czemu polskie noworodki przechodzą badania słuchu już w pierwszych dobach swojego życia, co pozwala na wczesne wykrycie niektórych zaburzeń słuchu. Jednakże, decyzja o aparatowaniu małego dziecka powinna być poprzedzona bardziej szczegółowymi badaniami słuchu oraz konsultacją z lekarzem laryngologiem.

Kiedy niemowlę potrzebuje aparatu słuchowego?

Decyzja o aparacie słuchowym dla niemowlaka albo małego dziecka zapada wówczas, gdy niedosłuch został potwierdzony za pomocą obiektywnych metod badań słuchu (tj. otoemisje akustyczne, audiometria impedancyjna oraz słuchowe potencjały). Ostateczną decyzję o aparacie słuchowym zawsze podejmuje lekarz larygnolog we współpracy z doświadczonym protetykiem słuchu

W przypadku niemowląt i starszych dzieci, wskazane jest jak najszybsze protezowanie i obejmuje ono ubytki słuchu od 30 dB HL, gdyż nawet pozornie niewielki niedosłuch może znacząco wpływać na rozwój mowy dziecka w przyszłości. Dzieci ze zdiagnozowanym głębokim niedosłuchem także powinny korzystać z aparatów słuchowych, nawet jeżeli w późniejszym czasie rozważane jest wszczepienie implantu słuchowego, gdyż istotnym elementem rehabilitacji słuchowej jest stymulacja drogi słuchowej, nawet jeżeli efekty z aparatów są minimalne. 

Ze względu na specjalne potrzeby tej grupy wiekowej, w tym także niewielkie rozmiary uszu do protezowania niemowląt wykorzystywane są wyłącznie aparaty słuchowe zauszne z wkładką indywidualną. Odrębną grupą są dzieci z tak zwanymi przewodzeniowymi ubytkami słuchu. W takich przypadkach lekarz próbuje ustalić, co jest przyczyną niedosłuchu (np. płyn w uszach, wczesna otoskleroza, wady w budowie anatomicznej ucha zewnętrznego) i dobrać  odpowiednie leczenie. W wielu przypadkach niedosłuch przewodzeniowy jest odwracalny.

Rodzaje aparatów słuchowych dla niemowląt

Istnieją aparaty słuchowe dedykowane dzieciom z niedosłuchem. Są to tak zwane serie pediatryczne, które swoją budową, wyglądem, akcesoriami są dostosowane do potrzeb małego dziecka. Najczęściej w przypadku dzieci stosuje się aparaty słuchowe zauszne z miękką wkładką indywidualną. Aparaty słuchowe dziecka ustawiane są przez specjalistę w odpowiedni sposób tak, by wszystkie dźwięki otoczenia mogły być przez dziecko odbierane. Takie podejście daje możliwość prawidłowego rozwoju mowy dziecka.

Zalety aparatów słuchowych dla małych dzieci

Kiedy mamy już potwierdzenie niedosłuchu u niemowlaka lub małego dziecka to szybka decyzja o protezowaniu za pomocą aparatu słuchowego jest priorytetem, gdyż ma ona bezpośredni wpływ na to czy i w jakim stopniu dziecko rozwinie mowę, a także czy będzie ono w stanie w przyszłości osiągnąć pełną samodzielność. W chwili obecnej nawet dzieci z głębokimi niedosłuchami mają szansę na zdrowy rozwój.

Finansowanie aparatów słuchowych

Przy zakupie aparatów słuchowych dla niemowląt można skorzystać dofinansowania NFZ oraz PCPR – ich wysokość jest uzależniona od dachodów.

Ceny aparatów słuchowych dla niemowląt

Aparat słuchowy dla niemowląt i dzieci powinien zapewnić możliwie jak najlepszy odbiór otoczenia oraz rozumienie mowy. Ceny aparatów słuchowych dla niemowlaka uwarunkowane są poziomem zaawansowania technologicznego, dlatego kwestie doboru urządzeń należy pozostawić doświadczonemu protetykowi słuchu.

Dofinansowanie do aparatów słuchowych

Dofinansowanie do aparatów słuchowych dla niemowląt i dzieci wynosi 2000 zł na ucho (aparaty na przewodnictwo powietrzne) oraz 1800 zł na ucho (aparaty na przewodnictwo kostne), w przypadku, gdy średni ubytek słuchu wynosi 30 dB HL bądź więcej.

Dofinansowanie to przysługuje raz na 3 lata. Dodatkowo można uzyskać 60 zł na ucho na wykonanie wkładek indywidualnych.  Do zrealizowania zlecenia potrzebne jest zaświadczenie lekarza laryngologa, wystawiane na podstawie wyników badań słuchu.

Jak działają aparaty słuchowe dla niemowląt?

Działanie aparatów słuchowych stosowanych u niemowląt jest zbliżone do tych stosowanych u dorosłych. Ważnym aspektem branym pod uwagę w dopasowaniu pediatrycznym jest rozmiar ucha dziecka, a także możliwość dostosowania parametrów akustycznych do zmieniających się warunków anatomicznych ucha _długość, objętość przewodu słuchowego, rosnąca małżowina uszna itp.

Jak założyć aparat słuchowy ?

Współpraca z małym dzieckiem może być utrudniona ze względu na ograniczone jeszcze możliwości komunikacyjne. Najważniejszą rolę w przyzwyczajaniu niemowlaka do aparatów słuchowych odgrywają rodzice i opiekunowie dziecka, którzy poprzez swoją konsekwencje starają się by aparat noszony był możliwie jak najdłużej i najczęściej.

Ważnymi elementami dopasowania jest dobór odpowiednich parametrów akustycznych oraz właściwie dopasowana wkładka. Tak by aparat słuchowy dla niemowląt nie piszczał w uchu oraz by dźwięk miał odpowiednią głośność.

Czy chciałbyś uzyskać poradę? Umów się online

Uzyskaj wsparcie i porady

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

Umów się teraz

Odkryj nasze aparaty słuchowe

Więcej

Znajdź najbliższy gabinet

Znajdź gabinet