image

Jak działa słuch?

Wyróżniamy trzy anatomiczne części ucha: ucho zewnętrzne, ucho środkowe i ucho wewnętrzne. Ucho wewnętrzne jest również nazywane ślimakiem.

  • Ucho zewnętrzne składa się z małżowiny, kanału słuchowego oraz błony bębenkowej
  • Ucho środkowe składa się z kosteczek (młoteczek, kowadełko, strzemiączko) i ucho bębna
  • Ucho wewnętrzne składa się ze ślimaka, słuchowej (słuchu) nerwów i mózgu

Ucho zewnętrzne

Podróż fal dźwiękowych rozpoczyna się od wąskiego korytarza zwanego bębenkiem. Ucho zewnętrzne odbiera fale dźwiękowe i kieruje je przez kanał do ucha środkowego. Fale dźwiękowe wprawiają w ruch bębenek, który zaczyna wibrować. Tym samym rozpoczyna się proces odbioru i rozumienia fal dźwiękowych.

Ucho środkowe

Wibracje bębenka przenoszone są przez kosteczki słuchowe do ślimaka. Ucho środkowe jest połączone z tyłu nosa i gardła trąbką słuchową. Oznacza to, że kiedy ziewamy lub przełykamy, trąbka słuchowa otwiera się w celu wyrównania ciśnienia po obu stronach błony bębenkowej. Ochrania membranę przed uszkodzeniem. Gdy pojawi się przeziębienie / objawy grypopodobne, trąbka słuchowa może być zatkana śluzem. Częste infekcje z biegiem lat mogą powodować zaburzenia słuchu lub jego utratę.

Ucho wewnętrzne

Ślimak wprawia w ruch wypełniający go płyn. Ruchy płynu powodują uginanie się rzęsek słuchowych, (posiadamy ich około 15 000), które wytwarzają sygnały nerwowe przechwytywane przez nerw słuchowy. Rzęski słuchowe na jednym z końców ślimaka odpowiadają za przekazywanie dźwięków o niskiej częstotliwości, a te z drugiego końca — za przekazywanie dźwięków o wysokiej częstotliwości. Nerw słuchowy przekazuje sygnały do mózgu, gdzie są one interpretowane jako dźwięki.

Zmiany w słyszeniu

Utrata słuchu często pochodzi ze zmian w wewnętrznej części ucha, ale również może wynikać ze zmian w uchu środkowym lub wzdłuż szlaków nerwowych. Zrozumienie, w jaki sposób działa system słuchu i jakie są przyczyny jego utraty, mogą pomóc zwiększyć wiedzę jak dbać o swój słuch oraz wzmóc wyczulenie na ewentualne problemy z nim.. Utrata słuchu jest powszechnym problemem i może dotknąć każdego. Z biegiem lat nasz słuch się zmienia, osłabia. Może być to proces stopniowy, dlatego często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że straciliśmy słuch, lub nie rozpoznajemy objawów jego utraty.

Równowaga

W uchu wewnętrznym znajduje się ośrodek zmysłu równowagi, który odpowiada za odbiór informacji o położeniu i ruchach ciała. Składają się na niego: kanały półkoliste oraz woreczek i łagiewka. Wszystkie struktury wypełnione są płynem oraz znajduje się w nich nabłonek zmysłowy. Woreczek i łagiewka zawierają ponadto kryształki wapnia, które podczas ruchów głowy rejestrują informację o prędkości poruszania się ciała i jego przyspieszeniu. Zadaniem kanałów półkolistych jest natomiast odbiór informacji o ruchach obrotowych i przyspieszeniu kątowym. Komunikaty ze wszystkich struktur przekazywane są do mózgu, gdzie dokonywana jest ich analiza i w razie potrzeby pobudzane są odpowiednie mięśnie w celu zachowania właściwej pozycji ciała.