image

De oorspecialisten

De oorspecialisten

Er bestaan verschillende soorten oorspecialisten ellk met hun eigen expertise en vakgebied. Om ervoor te zorgen dat u steeds bij de juiste oorspecialist  terechtkomt, vindt u hier een overzicht per specialist. Zo weet u perfect met wie u contact moet opnemen voor uw specifiek oorprobleem.

De NKO-arts

De neus-keel-oorarts, kortweg, NKO-arts, doet onderzoek naar en behandelt verschillende aandoeningen van de neus, keel, oren en het hoofd-halsgebied. De meest voorkomende behandeling van het oor is het plaatsen van trommelvliesbuisjes, maar dat is natuurlijk niet het enige. De neus-keel-oorspecialist houdt zich ook bezig met correcties aan de oorschelp (bij afstaande oren of 'flaporen'), aandoeningen van de gehoorgang, het behandelenvan het trommelvlies en het middenoor. U kan bij deze oorarts ook terecht wanneer u last heeft van gehoorvermindering en oorsuizen.

De NKO-arts adviseert en behandelt niet alleen, hij/zij voert ook operaties aan de oren uit indien nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het herstellen van het trommelvlies of gehoorbeenketen, het inplanten van een botverankerd hoortoestel of bij een cochleair toestel.

Deze oorspecialist werkt ook nauw samen met audiologen en zal in geval van gehoorverlies veroorzaakt door ouderdom u ook een hoortoestel voorschrijven. Hij/zij is steeds verbonden aan een ziekenhuis.

De audioloog

De audioloog is een paramedicus m.a.w doet medische behandelingen in opdracht of onder toezicht van een arts, maar is zelf geen arts. Hij/zij is gespecialiseerd in het onderzoeken en het corrigeren van problemen met het gehoor en het evenwicht. Vaak houdt de audioloog ook rekening met psychologische en sociale aspecten gehoorverlies. Deze oorspecialist werkt ook vaak samen met logopedisten en de NKO-arts omdat spraak en gehoor nauw met elkaar verbonden zijn.

De audioloog is ook verantwoordelijk voor hooropvoeding, hoortraining en revalidatie van het gehoor en de evenwichtsfunctie. Deze paramedicus is vaak aan het werk in ziekenhuizen, auditieve centra zoals Amplifon, revalidatiecentra, etc.

Al onze audiologen zijn volledig gekwalificeerd en geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid en bij het RIZIV. Het RIZIV of rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering registreert uitsluitend professionals die voldoen aan de door haar gestelde normen op het gebied van opleiding, professionele vaardigheden en gedrag. Dit omvat een hogeschool of universitaire opleiding van 3 tot 5 jaar.

De audicien

De audicien is net zoals de audioloog ook een paramedicus, maar specialiseert zich in het verbeteren van het verslechterde gehoor door tal van elektronische en mechanische systemen zoals een hoortoestel. Deze oorspecialist spitst zich, in tegenstelling tot de audioloog en NKO-arts, toe op audiologische apparaten en hoortoestellen.

Hij/zij voert een uitgebreid onderzoek uit, adviseert u over nieuwe hoortoestellen, helpt u bij het afstellen van het hoortoestel of het aanmeten van de juiste gehoorbeschermers zoals oordoppen.

Ook wanneer uw hoortoestel stuk is, komt u bij de audicien terecht. Hij/zij kan nauwkeurig om met verschillende meet-en slijpapparatuur, afdrukmaterialen en computertechnieken. Deze oorspecialist werkt meestal in de winkel of werkplaats van een auditief centrum. Bij onze Amplifon hoorcentra is het zelfs vaak zo dat de audiologen ook over de nodige technische kennis beschikken om hun functie te combineren met dat van de audicien. Zo kan u met al uw vragen bij dezelfde persoon terecht.

Heeft u last van gehoorverlies en wilt u zich laten testen? Maak dan hier snel een afspraak bij een Amplifon gehoorcentrum bij u in de buurt. Onze oorspecialisten helpen u graag verder.