image

De hoorimplataten

De verschillende hoorimplantaten

In sommige situaties, is het gebruik van een hoorapparaat mogelijk onvoldoende. Bij een groter gehoorverlies of wanneer iemand geen hoortoestel kan gebruiken, kan u een hoorimplantaat overwegen. Er zijn twee hoofdtypes hoorimplantaten: cochleaire implantaten en implantaten met beengeleiding (of Baha implantaten). Het hoorimplantaat is een medisch hulpmiddel dat een natuurlijke manier van geluidsoverdracht gebruikt en dat helpt bij het verbeteren van het gehoor van mensen met een groot gehoorverlies of die geen hoortoestellen kunnen dragen.

Het cochleaire implantaat

Het cochleaire implantaat bestaat uit een elektronische eenheid geïmplanteerd in het oor en een geminiaturiseerde vocale processor die discreet achter het oor wordt geplaatst:

  • Geluiden worden opgepikt door de processormicrofoon
  • De processor verzendt de geluiden in digitale vorm naar de ontvanger
  • De ontvanger verzendt het signaal via elektrische impulsen naar de elektroden die in het slakkenhuis zijn geplaatst
  • De elektroden stimuleren de gehoorzenuw die de impulsen doorgeeft aan de hersenen,waardoor de interpretatie van de geluiden mogelijk wordt

Cochleaire implantaat

 

Het beengeleiding implantaat of Baha implantaat

Bij een implantaat met beengeleiding of Baha implantaat, beweegt het geluid in de vorm van trillingen, van de processor naar het implantaat, dat vervolgens deze trillingen door het bot stuurt om het binnenoor te stimuleren. Het kan bijvoorbeeld mensen zonder trommelvlies of gehoorbeentjes helpen.

De voordelen van dit type hoorimplantaten zijn:

  • De nieuwste implantaten maken gebruik van de technologische vooruitgang van digitale hoortoestellen. Het spraakverstaan kan zowel in stille als in luidruchtige omgevingen verbeterd worden.
  • Zeer snelle fysieke gewenning door de afwezigheid van een vreemd lichaam in de uitwendige gehoorgang (wat leidt tot een lager risico op oorinfecties of eczeem)
  • De mogelijkheid om een hooroplossing te dragen die klinisch is getest en gedocumenteerd.

De oplossing voor doofheid bij kinderen

Hoorimplantaten zijn één van de meest effecieve opties om aanzienlijke gehoorverliezen bij kinderen te bestrijden. Die gehoorverliezen kunnen immers zorgen voor ernstige problemen op het vlak van hun communicatievaardigheden en sociale integratie.

Hoorimplantaten zijn geschikt voor kinderen met pre-linguale of post-orale doofheid. Ze worden ook aanbevolen voor kinderen met ernstig gehoorverlies of voor hen die zich niet comfortabel voelen bij het dragen van een conventioneel hoortoestel.

Studies tonen aan dat hoorimplantaten de perceptie van geluid en dus de spraakproductie verbeteren bij kinderen met een aangeboren of verwoven pre-linguaal gehoorverlies. De meerheid van de kinderen die op jonge leeftijd een implantaat krijgen, vertonen na implantatie een verbetering in hun communicatieve vaardigheden.

Ontdek onze gespecialiseerde centra

Om te weten te komen of een hoorimplantaat voldoet aan uw behoeften of aan die van uw kind, raden wij u aan om uw NKO-arts te raadplegen. Alle specialisten in onze hoorcentra kunnen uw vragen over hoortoestellen beantwoorden. In België en Luxemburg kan het uitbrengen van cochleaire implantaten echter alleen in een ziekenhuis worden uitgevoerd. Onze hoorcentra in Aalst, Hasselt, UZ Gent, Turnhout, Luik, Roeselare, Kortrijk en Veerle Spruyt in Tielt zijn gemachtigd om implantaten met beengeleiding te installeren.