Gebruik website

Het gebruik van de Amplifon website omvat uw aanvaarding van de onderstaande voorwaarden. Amplifon stelt alles in het werk om virussen uit te sluiten van deze website maar we kunnen dit niet voor 100% verzekeren. Amplifon draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt werd door virussen, verkregen tijdens het gebruik van deze website.

Privacybeleid

1. Persoonsgegevens over u (De "Gegevens") kunnen verzameld worden via de website.

2. Amplifon Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Pontbeekstraat 2, 1702 Dilbeek, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0418.975.266, is de verantwoordelijke voor de verwerking.

3. Lees dit Privacybeleid nauwkeurig om meer te weten te komen over de manier waarop Amplifon uw Gegevens verzamelt en verwerkt via de website www.amplifon.be. U moet dit Privacybeleid lezen in samenhang met ons Cookiebeleid en onze gebruiksvoorwaarden voor de website.

4. Amplifon verwerkt uw Gegevens die u ingeeft op de Website met het oog op de dienstverlening door Amplifon en direct marketing van de producten en diensten van Amplifon, haar ondernemingen en partners.

5. Amplifon kan uw gegevens meedelen aan ondernemingen die verbonden zijn aan Amplifon en aan ondernemers van Amplifon die voor haar rekening uw Gegevens verwerken (verwerkers). 

Sommige derden kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Amplifon zorgen voor een passende bescherming van uw Gegevens ten aanzien van deze derden.

6. U hebt recht op toegang tot, en de verbetering van uw Gegevens. U hebt ook het recht om zich op verzoek kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw Gegevens te verzetten indien de verwerking wordt verricht met het oog op direct marketing of reclame. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren op het e-mailadres infobe@amplifon.com.

7. De verwerking van uw Gegevens door Amplifon moet in principe aangemeld worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, tenzij de wet een vrijstelling van de aangifteplicht voorziet. De commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer is gevestigd te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35 en heeft als website www.privacycommission.be.