image

Hoe een mondmasker dragen met hoortoestellen?

Een mondmasker dragen met hoortoestellen

Met de huidige gezondheidssituatie als gevolg van COVID-19 wordt het nu sterk aanbevolen, en in bepaalde steden of bepaalde speciefieke plaatsen zelfs verplicht, om een masker te dragen. Dit betekent dus dat iedereen met een gehoorapparaat dit mondmasker ook moet dragen.

Dit mondmasker kan de communicatie in het algemeen sterk beïnvloeden. Het dragen van een masker kan sommige geluiden dempen en veel mensen zijn het gewend om te liplezen. Ook is het moeilijker om gezichtsuitdrukkingen te herkennen, zoals een glimlach, een grimas of woede, die vaak een aanvulling vormen om iemand te begrijpen.

Hoe draagt u uw mondmasker op de juiste manier?

Of het nu gaat om een chirurgisch masker of een stoffen masker, het dragen van een mondmasker is perfect compatibel met hoortoestellen, u hoeft alleen maar een paar voorzorgsmaatregelen te nemen.

Enkele tips voor het correct opzetten van uw mondmasker met uw hoortoestellen:

  • Pak uw mondmasker vast bij de elastieken
  • Plaats het mondmasker over uw neus
  • Schuif de elastieken achter de oren tussen de schaal van uw hoortoestel en de oorschelp
  • Zorg ervoor dat de elastieken niet op het hoortoestel zitten

Enkele tips om uw mondmasker correct te verwijderen:

  • Houd uw wijsvinger op uw hoortoestel
  • Verwijder vervolgens voorzichtig de elastiek achter het oor
  • Herhaal de handeling op uw tweede oor
  • Als het mondmasker volledig verwijderd is, controleert u of uw hoortoestellen nog op hun plaats zitten.

Hoortoestellen zijn erg discreet en licht, maar toch erg kwestbaar. Zorg ervoor dat u deze niet laat vallen. Hoewel het opzetten of verwijderen van een beschermend masker speciale zorg vereist bij mensen die een achter-het-oor-hoortoestel dragen, geldt hetzelfde voor het dragen van een in-het-oor-hoortoestel. Als u een bril draagt, zorg er dan voor dat de elastiek van het mondmasker onder de brilpoot wordt geplaatst, dit zal er voor zorgen dat uw masker beter vastzit en het risico op het laten vallen van uw hoortoestel wordt geminimaliseerd.

Hoe kunnen we u helpen bij Amplifon?

Heeft u nu meer problemen om mensen te verstaan omdat ze een mondmasker dragen?

Amplifon ontwikkelde een speciaal luisterprogramma om uw hoortoestellen bij te regelen. Dit kan zonder meerkost toegepast worden bij uw eigen hoortoestellen. 

Vergeet ook niet dat de meeste hoortoestellen de mogelijkheid hebben om extra accessoires te koppelen zodat u beter uw telefoon, televisie en gesprekspartners kan verstaan.

Neem hiervoor contact op met uw hoorcentrum!