• w poniedziałki i środy od 8:00 do 16:00

Oddział znajduje się w Szpitalu im. Edmunda Biernackiego.

Koło szpitala znajduje się przystanek autobusów nr. 1, 3, 4, 5 oraz 6.