image

Tinnitus: oorzaken en behandelingen

Wat is tinnitus of oorsuizen?

Een geluid dat u alleen bent om te horen? Zoals een kwart van de volwassenen lijdt u mogelijk aan tinnitus.

Bij ongeveer 10 tot 30% van de Belgen is tinnitus vastgesteld. 1 op 6 volwassenen vinden de tinnitus zo hinderlijk dat he de levenskwaliteit vermindert. Mensen met tinnitus (ookwel oorsuizen genoemd) nemen geluid waar, zoals oorsuizingen of een piep in het oor, zonder aanwezigheid van een geluidsbron uit de omgeving. Tinnitus is geen ziekte maar een gewaarwording die een symptoom van een onderliggende aandoening of functiestoornis kan zijn. We denken hierbij aan beschadiging van het gehoororgaan, of een probleem bij de verwerking van geluid naar effectieve waarneming in onze hersenen (centraal zenuwstelsel). Ook stress en emoties kunnen als mogelijke oorzaak in aanmerking genomen worden.

De verschillende vormen van tinnitus

Er zijn acuut tinnitus (fluittype), tamelijk ernstig (zoemend type) of gemengd (fluctuerend tinnitus).

Het gevoel van geluid in de oren kan permanent of interitterend zijn. Maar verwaar geen tinnitus en auditieve hallucinaties (perceptie van muziek, stem, ...), die niet dezelfde problemen of dezelfde behandelingen met zich meebrengen.

Pulserende tinnitus wordt meestal beschreven, en geeft een gevoel van 'kloppend hart', een fenomeen dat een beetje uit elkaar ligt, meestal gerelateerd aan een probleem van bloedsomloop.

Tinnitus oorzaken

De exacte oorzaak van oorsuizen is tot op heden nog steeds niet volledig bekend. Verschillende studies suggereren dat tinnitus een hyperactiviteit van de neurones van het auditieve pad is, wat door de hersenen als een geluid wordt geïnterpreteerd. Deze hyperactiviteit lijkt doordrenkt met de vernietiging van bepaalde cellen van het binnenoor.

Verschillende situaties kunnen leiden tot deze vernietiging van cellen: een gezond trauma (luisteren naar muziek op hoog volume, vuurwerk...), veroudering van het gehoorsysteem op presbyacusis, het nemen van sommige giftige geneesmiddelen voor het oor, hoofdtrauma....

We lijsten hieronder een aantal factoren op die gerelateerd kunnen zijn aan tinnitus:

- Gehooverlies

We verliezen automatisch een deel van ons gehoor wanneer we ouder worden. Als reactie proberen onze hersenen de ontbrekende stukjes informatie, die we fysiek niet meer horen, via tinnitus te voltooien.

Mensen merken tinnitus ook sneller op omdat ze de omliggende geluiden niet horen vanwege hun gehoorverlies. Het gevolg? Minder afleiding voor de hersenen en meer aandacht voor tinnitus.

- Angst en stress

Gevoelens van angst en depressie kunnen tinnitus beroorzaken.

- Blootstelling aan luid lawaai

Ons binnenoor kan door hevige lawaaiblootstelling ook beschagdigd worden waardoor tinnitus ontstaat.

- Oorsuizen bij verkoudheid en oorinfecties

Als we een oorinfectie of verkoudheid oplopen kunnen we tijdelijk slechter horen en oorsuizingen ervaren. Bij een infectie is het belangrijk dat u een arts raadpleegt voor de juiste behandeling.

- Andere medische oorzaken van tinnitus

Oorsuizingen kunnen ook ontstaan door andere medische oorzaken. Het is verstandig om eerst uw arts te raadplegen om die uit te sluiten.

- Hoofd- en nektrauma

Raadpleeg steeds een arts wanneer uw tinnitus ervaart na een hoofd- en nektrauma.

- Het medicijn

Bij sommige medicijnen kan tinnitus als bijwerkingen verschijnen. Dit is een veel voorkomend probleem. We raden echter niet aan zelf het initiatief te nemen om uw medicatie te onderbreken. Doe het in overleg met uw arts. 

Lees ook onze blok: vragen over gehoorproblemen?

Wat te doen in geval van tinnitus of oorsuizen?

Probeer rustig te blijven. De meeste mensen hebben na verloop van tijd minder last. Er is één belangrijke tip due u zeker in acht dient te nemen - hoe verleidelijk het ook is: gebruik géén gehoorbescherming in alledaagse, normale geluidssituaties in de hoop dat u op die manier tinnitus kan blokkeren. Op lawaairige plaatsen is het echter belangrijk om gehoorbescherming te dragen. Hoewel we weten dat tinnitus zelden ernstige problemen met zich meebrengt, raden we u aan uw arts te bezoeken. Hij kan u vervolgens naar een audioloog of een gespecialiseerde NKO-arts sturen. 

Belangrijk om te weten over tinnitus

- Hyperacusis

Sommige mensen met tinnitus ervaren een sterke overgevoeligheid voor bepaalde geluide of geluid in het algemeen, w spreken hierbijover 'hyperacusis'. Net zoals tinnitus, is hyperacusis ee symptoom en geen ziekte. Ook hiervoor kan gelijkaardige therapie gevolgd worden.

- Gewenning

De ervaring leert dat veel tinnituspatiënten na een tijdje geen last meer hebben van tinnitus. Waarom? Omdat onze hersenen niet langer geïnteresseerd zijn in het signaal en leren het te negeren. Deze evolutie wordt 'gewenning' genoemd. De tijd die de hersenen nodig hebben om signalen te negeren, verschilt van persoon tot persoon.

- Gehooranalyse in aanwezigheid van tinnitus

Heeft u last van tinnitus? Of heeft u het gevoel dat uw gehoor perfect in orde is? In beide gevallen adviseren wij u om een analyse uit te voeren bij een gekwalificeerde audioloog in één van onze Amplifon-hoorcentra. Onze gedetailleerde gehooranalyse stelt ons in staat een mogelijk gehoorverlies te meten. En indien nodig kunnen we gehoorapparaten aanbieden die dit gehoorverlies corrigeren. Door uw gehoor te verbeteren, kunnen uw gehoorsysteem en uw hersenen weer normaal functioneren.

Wilt u meer informatie over tinnitus?

Denkt u dat gehoorverlies aan de basis ligt van uw tinnitus? Maak een afspraak voor een gratis hoortest. Bovendien antwoordt uw audioloog met genoegen al uw vragen over tinnitus.