image

Otosclerose

Wat is otosclerose?

We spreken over otosclerose bij abnormale botgroei aan de binnenkant van het oor. Het is een redelijk regelmatig voorkomende oorzaak van gehoorverlies bij jongvolwassenen.

Er bestaan drie minuscule beentjes, waaronder de strijgbeugel, die zich diep binnen in het oor bevinden, de trillen wanneer er geluidsgolven binnenkomen. Deze beentjes geven die geluidsgolven door aan het slakkenhuis dat zich aan het binnenoor bevindt en die deze omvormt tot signalen naar de hersenen. 

Bij otosclerose maakt verkalking van de stijgbeugel dit bot stugger en verhindert daardoor beweging en meteen het doorstromen van geluid naar het binnenoor.

Symptomen van otosclerose

In het algemeen is otosclerose een aandoening bij personen tussen 20 en 30 jaar oud. Ze is vooral bij vrouwen aanwezig die een hormonale evolutie meemaken zoals bij zwangerschap. Ze wordt ook aanzien als potentieel erfelijk en kan beide oren treffen.

Symptomen van otosclerose zijn:

  • Gehoorverlies (dat met de tijd verergert)
  • Moeilijkheid om vooral gefluister of zwak en laag geluid te horen
  • Stil praten (omdat uw eigen stem u luid of bijna ondraaglijk overkomt)
  • Gemakkelijker horen bij achtergrondgeluid (wat tegengesteld is aan veel andere soorten gehoorverlies)
  • Tinnitus of oorsuizen
  • Duizeligheid (in zeldzame gevallen)

Symptomen van otosclerose kunnen soms moeilijk te onderscheiden zijn van andere oorzaken van gehoorverlies. Otosclerose brengt in het algemeen licht gehoorverlies mee. Soms kan het ernstig zijn en zal het heel zelden totale doofheid veroorzaken.

Behandeling van otosclerose

Otosclerose kan in het algemeen succesvol worden behandeld met de hulp van een hoortoestel of met een chirurgische ingreep. 

Hoortoestellen

In tegenstelling tot een operatie houdt het gebruik van een hoortoestel geen enkel risico in. Moderne hoortoestellen zijn klein en discreet en sommige kunnen zelfs gedragen worden in degehoorgang. Als u aan otosclerose lijdt, is het aangeraden om advies te vragen aan een audioloog of een NKO specialist om na te gaan welk type toestel voor u het meest geschikt zou zijn.

Chirurgische ingreep

Chirurgie kan een optie zijn als u geen hoortoestel wenst te dragen. Deze operatie wordt stapedotomie genoemd. Ze wordt meer en meer gedaan onder locale verdoving (eerder dan gehele). Een insnijding wordt dan gedaan aan de binnenkant van uw gehoorgang om toegang te krijgen tot de beentjes aan de binnenkant van uw oor. Een deel van de stijgbeugel wordt dan verwijderd en een plastic of metalen implatatie wordt gedaan in het oor om het geluid van de overblijvende bootjes naar het oor door te geven. Dit is een delicate operatie die zeer vaak slaagt en waarbij u de dag zelf terug naar huis kunt.