image

Otitis of ooronseking

Wat is otitis?

Otitis betekent letterlijk ‘ontsteking aan het oor’ en kent verschillende varianten. Zo onderscheiden we onder de naam otitis drie verschillende vormen: otitis media, otitis interna en otitis externa. Het onderscheidt tussen de drie ontstaat door de plek waarop de ontsteking optreedt in het oor: in het middenoor, het binnenoor of aan de buitenkant van het oor.

Middenooronsteking

Otitis media noemen we ook wel een middenoorontsteking. Deze pijnlijke ontsteking ontwikkelt zich vaak als gevolg van een eerder opgelopen infectie en belemmert de overdracht van geluid naar het middenoor. Ondanks dat weinig mensen bekend zijn met de Latijnse naam is het de meest voorkomende oorontsteking. Zo stellen specialisten bij 75 procent van de kinderen (onder de drie jaar) minstens een keer de infectie vast. Daarnaast komt ook onder volwassenen − weliswaar in mindere mate − otitis media voor.

Symptonen acture middenooronsteking

De duur van een acute otitis media schatten we op ongeveer drie weken. Daarbij kan u of uw kind verschillende klachten ervaren die meestal vanzelf verdwijnen. Toch raden we u wel aan om bij klachten naar de dokter te gaan. Zeker als er vocht of pus uit uw oor lekt. Dit betekent namelijk dat uw trommelvlies open(gescheurd) is. Een bezoekje aan uw dokter kan dan blijvende schade voorkomen. Andere bekende klachten van acute otitis media zijn:

• Oorpijn

• Koorts

• Buikpijn

• Misselijkheid

Symptomen chronische middenooronsteking

Een middenoorsteking die lang blijft aanhouden, noemen we ook wel chronische otitis media. De symptomen van deze variant zijn niet exact hetzelfde als bij de acute oorontsteking. Mogelijke symptomen zijn:

• Gat in trommelvlies

• Gehoorverlies

• Geen pijn (in tegenstelling tot acute otitis media)

• Loopoor

Binnenooronsteking

Otitis interna betekent een ontsteking aan het binnenoor, meer specifiek: aan het deel dat ons evenwicht regelt. Deze ontsteking komt relatief weinig voor en ontstaat meestal doordat een eerder opgelopen middenoorontsteking zich uitbreidt. Ook kan een virusinfectie de boosdoener zijn. We weten daarnaast dat factoren zoals overmatig alcoholgebruik, verkoudheid, allergieën, letselschade of een poliep bijdragen aan een binnenoorinfectie.

Symptomen binnenooronsteking

Een aantal symptomen van otitis interna lijken sterk op die van otitis media, ook wel middenoorontsteking genoemd. Daarnaast kunnen de symptomen per individu variëren in intensiteit. Het komt zelden voor dat een binnenoorontsteking evolueert tot een chronische variant. Onderstaand vindt u de veelvoorkomende symptomen:

• Oorpijn

• Koorts

• Duizeligheid

• Balansproblemen

• Tijdelijk gehoorverlies of oorsuizen

Otitis externa

Naast otitis media en otitis interna bestaat er ook zoiets als otitis externa. Deze pijnlijke buitenoorontsteking komt vaker voor bij volwassenen en herkent u aan de ontsteking van de huid in de gehoorgang. Otitis externa komt vooral veel voor bij frequente zwemmers. Want in vochtige omgevingen, zoals het zwembad, biedt uw oorsmeer minder bescherming. Bacteriën en schimmels ontwikkelen zich zo sneller tot een ontsteking.

Symptomen otitis externa

Heeft u last van irritatie of jeuk aan uw oor? Mogelijk dat het de eerste symptomen zijn van otitis externa. Naast deze symptomen kan u ook last ervaren van:

• Tijdelijk gehoorverlies

• Oorsuizen

• Opgezette lymfeklieren

• Afscheiding uit uw oor

• Hoge koorts

Wat is de oorzaak van otitis?

Omdat er verschillende vormen van otitis bestaan, kunnen we ook verschillende oorzaken per type aanwijzen. Bij een middenoorontsteking, otitis media, kan dat een infectie aan het trommelvlies zijn of de luchtwegen – denk aan een verkoudheid. Terwijl otitis interna kan volgen op een middenoorontsteking of een griep of andere virusinfectie. En de uitwendige oorontsteking, otitis externa? Die duikt doorgaans op via een schimmel of bacterie in een vochtige omgeving, zoals een zwembad, of door een allergische reactie.

De behandeling van oorontsteking

Een medische diagnose is de taak van de NKO-arts (Neus-, Keel-, Oorarts). Wanneer uw audioloog een vermoeden heeft van otitis zal die u dan ook doorverwijzen naar een arts voor verdere diagnose. Deze gehoorspecialist zal uw oorschelp, gehoorgang en trommelvlies onderzoeken. Op basis van dit onderzoek zal u al een eerste diagnose ontvangen. Vervolgens zal de NKO-arts bepalen of en welke geneesmiddelen nodig zijn. Heeft u het gevoel dat u minder goed hoort? Vermoedt u dat de gehoorschade veroorzaakt wordt door een vorm van otitis of vanwege een andere reden? Maak gerust online een gratis afspraak bij Amplifon voor een hoortest.