Wat is oorontsteking?

Otitis is een ontsteking van het oor die over het algemeen kinderen treft tussen de 6 maanden en de 3 jaar, maar ook volwassenen kunnen er door getroffen worden. Mensen die te vaak hun oren zuivermaken, lopen ook een groter risico omdat het oorsmeer dat ze verwijderen hun oren beschermt tegen bacterieën. Als een otitis niet goed behandeld wordt, kan het leiden tot gehoorverlies of zelfs totale doofheid in de ergse gevallen. Een otitis manifesteert zich door pijn aan de oren, het rood worden en zwellen van het gehoororgaan, veel jeuk aan het oor.

Middenoorontsteking of otitis media

Otitis media noemen we ook wel een middenoorontsteking. Deze pijnlijke oorontsteking ontwikkelt zich vaak als gevolg van een eerder opgelopen infectie en belemmert de overdracht van geluid naar het middenoor. Ondanks dat weinig mensen bekend zijn met de Latijnse naam is het de meest voorkomende oorontsteking. Zo stellen specialisten bij 75 procent van de kinderen (onder de drie jaar) minstens een keer de infectie vast. Daarnaast komt ook order volwassenen - weliswaar in mindere mate - otitis media voor.

Symptomen acute middenoorontsteking

De duur van een acute otitis media schatten we op ongeveer drie weken. Daarbij kan u of uw kind verschillende klachten ervaren die meestal vanzelf verdwijnen. Toch raden we u wel aan om bij uw klachten naar de dokter te gaan. Zeker als er vocht of pus uit uw oor lekt. Dit betekent namelijk dat uw trommelvlies geperforeerd is. Het wordt vaak voorafgeaan door een ontsteking van de luchtsteking. Een bezoekje aan uw arts kan dan blijvende schade voorkomen. Andere bekende klachten van acute otitis media zijn:

 • Oorpijn
 • Koorts
 • Buikpijn
 • Misselijkheid

Symptomen chronische middenoorontsteking

Een middenoorontsteking die lang blijft aanhouden, noemen we ook wel chronische otitis media. De symptomen van deze variant zijn niet exact hetzelfde als bij de acute oorontsteking. Mogelijke symptomen zijn:

Binnenoorontsteking of labyrinthitis

Otitis interna betekent een ontsteking aan het binnenoor, meer specifiek: aan het deel dat ons evenwicht regelt. Deze ontsteking komt relatief weinig voor en ontstaat meestal doordat een eerder opgelopen middenoorontsteking zich uitbreidt. Ook kan een virusinfectie de boosdoener zijn. We weten daarnaast dat factoren zoals overmatig alcoholgebruik, verkoudheid, allergieën, letselschade of een poliep bijdragen aan een binnenoorinfectie.

Symptomen binnenoorontsteking

Een aantal symptomen van otitis interna lijken sterk op die van otitis media, ook wel middenoorontsteking genoemd. Daarnaast kunnen de symptomen per individu variëren in intensiteit. Het komt zelden voor dat een binneoorontsteking evolueert tot een chronische variant. Onderstaand vindt u de veelvoorkomende symptomen:

 • Oorpijn
 • Koorts
 • Duizeligheid
 • Evenwichtsproblemen
 • Tijdelijk gehoorverlies of oorsuizen

Otitis externa - Buitenoorontsteking

Naast otitis media en otitis interna bestaat er ook zoiets als otitis externa. Deze pijnlijke buitenoorontsteking komt vaker voor bij volwassenen en herkent u aan de ontsteking van de huid in de gehoorgang. Otitis externa komt vooral veel voor bij frequente zwemmers. Want in vochtige omgevingen, zoals het zwembad, biedt uw oorsmeer minder bescherming. Bacteriën en schimmels ontwikkelen zich zo sneller tot een ontsteking. Otitis externa kan koorts en een intense pijn in de oren veroorzaken.

Symptomen otitis externa

Heeft u last van irritatie of jeuk aan uw oor? Mogelijk dat het de eerste symptomen zijn van otitis externa. Naast deze symptomen kan u ook last ervaren van:

 • Tijdelijk gehoorverlies
 • Oorsuizen
 • Opgezette lymfeklieren
 • Afscheiding uit uw oor
 • Hoge koorts

Wat is de oorzaak van otitis?

Omdat er verschillende vormen van otitis bestaan, kunnen we ook verschillende oorzaken per type aanwijzen. Bij een middenoorontsteking, otitis media, kan dat een infectie aan het trommelvlies zijn of de luchtwegen - denk aan een verkoudheid. Terwijl otitis interna kan volgen op een middenoorontsteking of een griep of andere virusinfectie. En de uitwendige oorontsteking, otitis externa? Die duikt doorgaan op via een schimmel of bacterie in een vochtige omgeving, zoals een zwembad, of door een allergische reactie.

De behandeling van oorontsteking

Een medische diagnose is de taak van de NKO-arts (Neus-, Keel-, Oorarts). Wanneer uw audioloog een vermoeden heeft van otitis zal die u dan ook doorverwijzen naar een ats voor verdere diagnose. Deze gehoorspecialist zal uw oorschelp, gehoorgang en trommelvlies onderzoeken. OP basis van dit onderzoek zal u al een eerste diagnose ontvangen. Vervolgens zal de NKO-arts bepalen of en welke geneesmiddelen nodig zijn. 

Otitis voorkomen

Er bestaan enkele simpele dagelijkse handelingen om otitis te voorkomen:

 • Vermijdt dat de kamers in uw huis te heet of te vochtig worden
 • Droog goed uw oren na de douche of het bad en bescherm ze in de winter wanneer u buitengaat.
 • Gooi uw gebruikte papieren zakdoekjes direct weg en was uw handen wanneer u hoest of niest.
 • Blijf niet te lang in contact met zieke mensen, otitis is wel degelijk een besmettelijke ziekte.
 • Verzorg goed ziektes zoals een verkoudheid of steking van de luchtwegen.

Heeft u het gevoel dat u minder goed hoort? Vermoedt u dat de gehoorschade veroorzaakt wordt door een vorm van otitis of vanwege een andere reden? Maak gerust online een afspraak bij Amplifon voor een gratis hoortest.