image

Limited Hearing sticker

Mensen met gehoorbeperkingen laten zich zien

De Nederlandse Stichting Floor heeft een missie: mensen met een gehoorbeperking zichtbaarder te maken. Dat wil ze onder meer doen door het "Limited Hearing"-symbool zo breed mogelijk bekend te maken en onder slechthorenden en doven te verspreiden. Amplifon schaart zich graag achter deze missie.

Stichting Floor ontleent haar naam aan de dochter van een van de stichers. De roepnaam van Florentien, Floor, geeft trouwens meteen ook een knipoog naar "oor". Zij kreeg pas laat de diagnose slechthorend en weet al dat ze op termijn volledig doof zal worden.

  Limited Hearing bordje 15.95€ / reflecterende (auto)sticker 9.95€

 

De Limited Hearing-sticker maakt een gehoorbeperking zichtbaar voor de omgeving. De bedoeling? De slechthorend- of doofheid visueel onder de aandacht brengen om zo sneller en makkelijker begrip op te wekken, bijvoorbeeld in het verkeer. Dit zonder steeds te moet zeggen of met gebaren aangeven dat je niet goed hoort. Het symbool, een blauw oor op een gele achtergrond met rood gestippeld kruis is bevendien goed zichtbaar en niet taalgebonden.

     

Omdat Amplifon slechthorenden wil helpen in hun zoekocht naar een betere visibiliteit en meer begrip, zijn de Limited Hearing-stickers en bordjes vanaf heden beschikbaar in de Amplifon hoorcentra.

Wat zijn de meest voorkomende problemen in het verkeer?

1. Onzichtbaarheid

Als slechthorenden en doven hun gehoorverlies op geen enkele manier zichtbaar (willen) maken, dan wordt de omgeving de mogelijkheid ontnomen om rekening met u te houden door bijvoorbeeld extra afstand te houden bij inhalen in het verkeer.

2. Vertraagde reactie

De meeste slechthorenden en doven reageren pas op voorbij - of achteropkomend verkeer zodra ze deze in het vizier hebben. Een achteruitkijkspiegel kan hierbij helpen.

3. Beperkt of geen richting horen

Veel slechthorenden hebben moeite met het horen van welke richting het geluid komt, zelfs met hoortoestellen en cochleaire implantaten. Hoort iemand bijvoorbeeld meer via het hoortoestel of cochleair implantaat op het rechteroor, dan kan het lijken alsof al het verkeer van rechts komt.

4. Geen waarschuwingssignalen kunnen horen

Veel slechthorenden en doven horen geen waarschuwingssignalen zoals een bel of een claxon.

5. Hoortoestellen uitdoen

Windruis beperkt het horen met hulpmiddelen. Voor sommige slechthorenden met hoortoestellen en cochleaire implantaten-gebruikers kan het zo hinderlijk zijn dat ze hun apparaat bij het fietsen uitzetten.

6. Smalle wegen

Op smalle wegen, fietspaden en wegen zonder fietspaden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan wanneer een auto of bijvoorbeeld een e-bike een slechthorende of dove fietser of wandelaar wil inhalen en ervan uitgaat dat de diegene hem wel heeft gehoord. Smalle wegen hebben tevens het nadeel dat men, als gehoorbeperkte, geniegd is uiterst rechts te gaan fietsen. Dit geeft een extra valrisico omdat u van de weg af in de meestal lager gelegen berm schiet of tegen een hoger gelegen stoeprand komt. Ons persoonlijk ervaringsadvies is: blijf minstens 30cm van de wegrand en stoepranden. Dit helpt ook voor slechthorenden en doven met een beperkt functionerend everwicht (zie ook punt 8).

7. Aan de buitenkant fietsen met kind aan de binnenkant

De meeste slechthorenden en doven fietsen aan 'de binnenkant' als zij samen met een goed horend iemand fietsen. Wanneer een slechthorende en dove ouder samen met zijn/haar kind fietst, dan fietst de slechthorende/dove ouder aan de buitenkant en het kind aan de binnenkant. In dit geval nemen zij een groot deel van het fietspad in beslag. Dit kan voor hele onrustige situaties zorgen wanneer de slechthorende of dove ouder én het kind én achteropkomend verkeer in de gaten moet houden. Ook ergeren in deze situatie achteropkomend verkeersdeelnemers zich eerder als u niet zichtbaar bent met uw gehoorbeperking. Het gebruik van een achteruitkijkspiegel en het Limited Hearing symbool kunnen bijdragen aan zichtbaarheid en zorgen voor meer begrip van achteropkomend verkeer.

8. Evenwichtsproblemen

Een veel voorkomend knelpunt bij slechthorenden en doven is (een beperkt functionerend) evenwicht. Dan is het prettig om de ruimte te krijgen op de weg en niet in krappe en/of onzekere situaties geplaatst te worden.

9. Ongeduldigheid bij slechthorende en dove scootmobielrijders

Scootmobielrijders hebben relatief veel wegruimte nodig wat sowieso voor extra ergenis kan zorgen in het verkeer. Voor hen geeft de ervaring aan dat zichtbaar maken van uw gehoorbeperking extra begrip geeft.