• Maa, Din, Don: 9.00-12.30 en 13.30-18.00
    Woe, Vrij: 9.00-12.30 en 13.30-17.00
    Zat: 9.00-12.30