image

Aandoeningen van het gehoor

Wat zijn de verschillende gehoorproblemen?

Als horen zo kostbaar is, komt dat omdat 40% van de informatie die door onze zintuigen wordt verstrekt, van auditieve oorsprong is. Sommige aandoeningen verstoren het gehoorsysteem. 

Er zijn veel aandoeningen en verschillende oorzaken van gehoorproblemen:

  • De ziekte van Ménière wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van duizeligheid, vergezeld van fluiten en tinnitus en gehoorverlies. Meestal wordt slechts één oor aangetast.
  • Tinnitus heeft meerdere oorzaken. Ze manisfeteren zich door ongemakkelijk zoemen of fluiten die soms permanent en soms tijdelijk zijn.
  • Hyperacusis, wat een overgevoeligheid van het gehoorsysteem is. Dit kan veroorzaakt worden door overbelichting van zeer harde volumes.
  • Presbyacusis is het meest voorkomende verschijnsel, omdat het natuurlijk is. Het is eigenlijk de ouderdom van uw oren. Het begint meestal rond 50 jaar ouden verstoort in wezen onze perceptie van hoge frequenties.
  • Transmissie doofheid veroorzaakt door ernstige oorontstekingen of otitis.
  • Perceptie doofheid, zeldzamer, maar ook veroorzaakt door een gezond of craniaal trauma, een misvorming, een virale infectie of het nemen van bepaalde behandelingen.

De meeste van deze aandoeningen kunnen bestreden worden, hetzij door behandeling, door gehoorapparaten, of soms door een operatie. De auditieve test zal licht werpen op de pathologie die de patiënt beïnvloedt.

Voor meer informatie, aarzel niet om een afspraak te maken bij één van onze Amplifon-hoorcentra waar een gehoorspecialist uw vragen zal beantwoorden.